VVD zet Zuidoost bij toerist op de kaart

02 december 2015

Toerisme in de hoofdstad, spreiding over de stadsdelen
Het stadsdeel bereidt momenteel op voorstel van de VVD, een toerismenota voor. De VVD doet hierbij een voorzet voor dit stuk. Amsterdam ontvangt jaarlijks zo’n 5 miljoen buitenlandse toeristen. Zij besteden gemiddeld 150 euro per dag en zorgen voor een geschatte omzet in de stad van rond de 5 miljard euro (*). Daarnaast komen ieder jaar miljoenen mensen uit ons land naar onze hoofdstad. Dat noemen we bezoekers. En hun aantal stijgt nog jaarlijks. De druk rondom de traditionele trekpleisters binnen de Ring neemt toe. Vanuit de Centrale Stad is er beleid om bezoekers beter te spreiden over de stad. De VVD in Zuidoost ondersteunt dit beleid van harte. Zuidoost doet het steeds beter bij toeristen. Dit jaar nam het aantal hotelkamers in Zuidoost met bijna 1000 toe. Voor volgend jaar is nog een stijging van het aantal bedden voorzien. En ook andere overnachtingsvormen zoals Bed & Breakfast en Airbnb zijn in opkomst. Veel toeristen die overnachten in Zuidoost komen voor het Rijksmuseum en een rondvaart door de grachtengordel. De VVD wil dat meer mensen ook genieten in ons stadsdeel van de bijzondere architectuur, culturele evenementen, kleurrijke festivals, kunstzinnige wandelroutes, het Mandelapark, multiculturele kookworkshops, de markt op Ganzenhoef, de Gaasperplas en de World of Food.


Meer bezoekers in Zuidoost
Het belang van meer bezoekers in Amsterdam Zuidoost is veelzijdig. Naast de ontlasting van de binnenstad is het goed voor de lokale economie, de werkgelegenheid, het imago van het stadsdeel en de levendigheid. Een nachtelijke metroverbinding met het centrum zal bijdragen aan de groei van het aantal bezoekers en hun verblijfsduur in Zuidoost. Bij meer bezoekers zal deze nachtelijke verbinding ook sneller rendabel zijn. Voorzieningen die voor bezoekers van belang zijn kunnen ook aantrekkelijk zijn voor de Zuidoosters. Denk daarbij aan bijzondere restaurants en aantrekkelijke bars zoals het recent geopende muziekcafé Rhythms in hotel Jaz. Als toeristen op de fiets ons stadsdeel bezoeken is het van groot belang dat de bewegwijzering van de fietspaden klopt en dat er duidelijke en doorlopende fietsroutes zijn. Bezoekers aan HMH, Ziggo Dome en de Arena parkeren veelal bij de Amsterdamse Poort, H-buurt of in Venserpolder. Als die gebieden er aantrekkelijk uitzien zullen deze bezoekers een positiever beeld krijgen van het stadsdeel en mogelijk langer hier verblijven. Het is daarom zaak dat deze gebieden extra aandacht krijgen in het kader van schoon, heel en veilig. Handhaving op deze punten wordt daarmee nog belangrijker. Kortom niet alleen bedrijven maar ook bewoners in ons stadsdeel hebben baat (zoals werk, nachtmetro, meer uitgaansgelegenheden en veiligheid) bij een grotere bezoekersstroom.


Wat wil de VVD?
De VVD wil dat er meer mensen Zuidoost bezoeken en kennis maken met ons kleurrijke stadsdeel. Dit kunnen mensen zijn die een dagje Amsterdam bezoeken en daarbij ook naar Zuidoost gaan. Maar ook toeristen die een paar dagen in de hoofdstad verblijven en een bezoek plannen aan dit deel van de stad, of die in ons stadsdeel overnachten en daarbij gebruik maken van wat dit stadsdeel te bieden heeft. We geven onderstaand suggesties hoe we dit kunnen bereiken.


Trek een dagattractie naar Zuidoost
In de avond is al aardig wat te doen in het Arenagebied. Door het toevoegen van een grote trekker op de dag verblijft de bezoeker langer in ons stadsdeel. Het zou goed zijn om een dagattractie naar ons stadsdeel te halen, bijvoorbeeld het Ajax Museum. Of andere trekpleisters die makkelijk te combineren zijn met een dagje Ikea of Mediamarkt.


Maak meer combinaties
Bij de verkoop van festivaltickets kan er gedacht worden aan combiverkoop met een van de andere activiteiten in de buurt. Een mooie boulevard, kiosken, straatartiesten, een orgeldraaier en multiculturele eetkraampjes kunnen de aantrekkelijkheid verder vergroten. Ook daardoor blijven bezoekers langer aan het stadsdeel verbonden.


Zorg voor goede verwijzingen
Wij willen dat het stadsdeel zich samen met partners als hotels en genoemde attracties sterk maakt om bezoekers aan Zuidoost te verbinden. Samenwerking met veel bezochte sites als TripAdvisor en Yelp kunnen helpen bij deze ambitie. Naast de duizenden gasten die nu al in het stadsdeel verblijven, richt de VVD haar pijlen ook op de miljoenen toeristen die jaarlijks Amsterdam bezoeken.


Promoot het gebied
Stedelijk wordt samengewerkt met Amsterdam Partners voor de promotie van de stad. Een deel van deze promotie zou ten goede moeten komen aan Zuidoost. Deze promotie kan vele vormen hebben. Te denken valt aan verwijzingen op sites van hotels, bijzondere routes en meer informatie in talen van bezoekers. Op positieve wijze de media bereiken en reclame voor Zuidoost op bijvoorbeeld abri’s, op Schiphol en andere in het oog springende plekken waar veel bezoekers komen.


Laat de drachten van Zuidoost zien
In Volendam en Marken lopen dagelijks mensen in klederdracht om de sfeer voor bezoekers te vergroten. In Zuidoost zien we prachtig aangeklede mensen met drachten uit vele windstreken, bijvoorbeeld op zondag als ze naar de kerk gaan. Hoe mooi zou het zijn als deze culturele uitingen dagelijks zichtbaar zijn in en rond de Amsterdamse Poort en Hoekenrode? Bezoekers kunnen met mensen in traditionele klederdrachten op de foto.


Fleur de openbare ruimte op
Zuidoost is het meest groene deel van de stad. Maar de kleurrijkheid van ons stadsdeel vertaalt zich nog maar matig naar de openbare ruimte. Ga in samenwerking met bedrijven het gesprek aan over medebeheer en laat bloembakken en -perken sponsoren rondom toeristische hotspots.


Breng Zuidoost in beeld
Miljoenen postkaarten worden verzonden vanuit Amsterdam. Ook digitaal gaan vele plaatjes van onze stad de wereld over. Dat is een geweldige reclame voor de hoofdstad. Attracties als Arena, kleurrijke markten en bijzondere architectuur verdienen een podium. Samen met Zuidoost Partners kan via een prijsvraag worden gestimuleerd dat de aardigste plaatjes als (digitale) postkaart worden opgemaakt.


Zet Zuidoost beter op de kaart
In de meeste hotels ligt een kosteloze kaart met daarop toeristische hoogtepunten in de stad. Maar op die kaart ontbreekt Zuidoost. Daarmee krijgen toeristen geen notie van de trekpleisters en eetgelegenheden in ons deel van Amsterdam. Dat is een gemiste kans. In samenwerking met Zuidoost Partners zou een plattegrond ontwikkeld kunnen worden die ook de attracties in ons stadsdeel in kaart brengt.


Denk mee
Bovengenoemde suggesties zijn voorbeelden van de wijze waarop het stadsdeel zichzelf attractiever kan profileren. De rol van het stadsdeel is faciliterend waarbij het samenwerkt met externe partijen als Amsterdam Partners en Zuidoost Partners. Het is geen uitputtende lijst. We dagen fracties, bewoners en bedrijven uit om mee te denken en zelf ook met ideeën te komen.


De VVD stelt voor
A. Doe een nulmeting naar de toeristen en bezoekers in Zuidoost in de eerste helft van 2016. Breng daarbij tevens hun bestedingen in kaart.
B. Het stadsdeel streeft naar een toename van bezoekers en toeristen in 2018 met 10% (t.o.v. 2016). Tenminste 1 op de 10 toeristen die Amsterdam bezoekt onderneemt ook een activiteit in het zuidoostelijk deel van onze stad.
C. Het stadsdeel maakt zich in samenwerking met partners sterk voor suggesties om Zuidoost attractiever te profileren.
D. Betrek in de jaarlijkse opdracht aan Zuidoost Partners nadrukkelijk de rol om meer bezoekers en toeristen naar het stadsdeel te halen.
E. Integreer bovenstaande besluiten in de toerismenota van het stadsdeel die in het eerste kwartaal 2016 aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.
Fractie VVD Anne Marttin & Emile Jaensch December 2015
(*) Cijfers zijn afkomstig van Amsterdam.nl en Amsterdam Partners. Deze organisatie behartigt de toeristische belangen voor de stad. Er is geen vertaling van aantallen bekend voor stadsdeel Zuidoost.