Informatieavond erfpacht met forse kritiek op plannen

16 oktober 2015

De kwestie erfpacht houdt de gelederen deze dagen opnieuw bezig. Zo'n 250.000 erfpachters in Amsterdam krijgen komend jaar te maken met een herziening van het stelsel. De VVD in Zuidoost informeerde de huiseigenaren op gemeentegrond, over de impact van de voorstellen. De uitgenodigde experts hebben een kritisch geluid laten horen.


In No Limit kwamen woensdagavond ruim 60 mensen bij elkaar. Radboud van Casteren, moderator van de avond, trapte af me een introductie van de plannen. Paul Nelisse, directeur bij makelaar Colliers en gepromoveerd op het onderwerp, wierp zijn blik op de voorstellen van de gemeente. Daarna kwam Koen de Lange, voorzitter van de stichting erfpachters belang Amsterdam (kortweg SEBA) aan het woord.
Forse kritiek was er bij de specialisten op de grondslagen van de berekening van de nieuwe eeuwigdurende canon. Zo pakt de verouderingsaftrek scheef uit voor huizen tussen pakweg 20 en 50 jaar oud. En zit die aftrek niet al deels verdisconteerd in de WOZ-waarde die als basis dient voor de objectwaarde? Daarnaast brengt, volgens de plannen, de gemeente in de toekomst erfpachters een hoog risicopercentage (1,5 a 2 %) in rekening.


Aanwezig waren namen de VVD, Paul Slettenhaar (Zuid) en Emile Jaensch (Zuidoost). Zij hebben toegezegd de genoemde kritiekpunten in eigen kring te bespreken. Deze maand komt het onderwerp ook op de politieke agenda. Definitieve voorstellen van het College worden pas begon volgend jaar verwacht. De voorstellen moeten een aanzienlijke verbetering zijn van het huidige stelsel met voortdurende erfpacht. De VVD in Zuidoost is waakzaam op de uitkomsten hiervan.
Het nieuwe stelsel staat de komende tijd op meer podia op de agenda.


 26 oktober: klantenpanel erfpachters
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/vernieuwing/verslagen-gesprekken/
27 oktober: stadsgesprek in De Balie met o.a. wethouder Eric van der Burg en Bouwe Olij
link: http://www.debalie.nl/agenda/podium/stadsgesprek%3A-erfpacht-in-amsterdam/e_9781959/p_11742905/
28 oktober: commissievergadering Gemeenteraad, vanaf 13.30 uur.


Agendapunt 16: http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3331q
Aanmelden als inspreker kan via: https://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/contact/basismailforms/aanmelden_om_in_te/