Bestuurscommissieleden stappen uit coalitie

10 juni 2015

Verklaring VVD
De VVD heeft kennis genomen van de verklaringen van de heer Olsen en Leeuwin. Wij betreuren het dat zij uit de coalitie stappen. Wij lezen en horen in de verklaring geen zaken die het direct functioneren raken van ons DB.


De VVD is van mening dat een bestuur zich inzet voor een breed draagvlak bij te nemen besluiten. Daarbij is het zaak ook partijen te betrekken die niet vertegenwoordigd zijn in het Dagelijks Bestuur.


In het afgelopen jaar zijn met dit adagium ook besluiten genomen in Algemeen Bestuur.


Door alle AB-leden is een bestuursverklaring onderschreven. In dat licht steunt de VVD de lijn die is ingezet voor deze bestuursperiode en heeft het vertrouwen in de uitvoering hiervan door het DB.


Na het oordeelsvormende gedeelte kwam een motie op tafel die opriep om het DB verder te laten werken aan het werken aan een brede basis van vertrouwen in het AB.
Die motie werd in grote meerderheid van de aanwezigen gesteund.


Onze conclusie is na de commissievergadering dat AB-leden het gedoe over proces, ongefundeerde verwensingen en interne verwikkelingen zat zijn en weer over willen gaan tot de inhoud.