Kansrijk onder de loep

18 maart 2015

De afgelopen tijd is de armoedeaanpak van Kansrijk, een orgaan van het stadsdeel, een punt van discussie.
 Er zijn organisaties die zeggen dat hun projecten zijn 'gepikt' door het stadsdeel. Er zijn ook geluiden dat Kansrijk niet effectief werkt.
Als een overheidsorgaan dergelijke reacties oproept is het zaak dat er scherp gekeken wordt naar taken en beoogde effecten.
 
In de vergadering van de Bestuurscommissie van 17 maart jl. kwam de fractie van OZO met een voorstel om even een pas op de plaats te maken en een toegezegde bijdrage aan Kansrijk te bevriezen tot de commissie tot een oordeel is gekomen op 31 maart.
 
De VVD stemde hier tegen, waarom?
Omdat het niet duidelijk is langs welke meetlat we Kansrijk dan willen leggen. Hoe kun je over iets oordelen als je geen duidelijk idee hebt van wat verstaan wordt onder 'effectief'? Dat is overigens niet de schuld van OZO. Dat heeft te maken met de huidige opbouw van de budgetten aan stadsdelen waarbij vanuit de gemeenteraad nog onvoldoende handvaten zijn meegegeven. Die zijn overigens wel toegezegd in de vorm van een 'ramingsfunctie' maar die laat langer op zich wachten dan ook de VVD had gehoopt. Kortom, het signaal is niet verkeerd maar de voorgestelde insteek op korte termijn gaat niet werken.
 
Moeten we dan maar accepteren dat het gaat zoals het gaat? Nee.
 Op alle belangrijke beleidsthema's worden vanuit de gemeente op dit moment voorstellen aangekondigd. Dat zien we terug op onderwijs, participatie en werk. En binnenkort (in april) komt wethouder Vliegenthart met een plan voor de aanpak van armoede. In dit voorstel komen ook meetbare doelen. En juist die doelen bepalen ook of onze aanpak werkt. Vliegenthart heeft zich eerder al een voorstander getoond om bewezen projecten de voorkeur te geven boven experimenten. Wij verwachten dat hij ook bij armoede de 'best practices' zal omarmen. De VVD heeft zich daarom ook geschaard achter een insteek waarbij de stedelijke doelen leidend worden voor onze lokale invulling. We verwachten daarmee ook op de kortst mogelijke termijn dat eventuele projecten die bij nader inzien niet het gewenste resultaat geven, tot een einde komen. 
 De VVD is groot voorstander van een effectieve aanpak. Maar daarbij willen we ook de meest effectieve wijze om dit vast te stellen.


Emile Jaensch
Bestuurder