Waardig sterven in Zuidoost

19 februari 2015

Op 18 december 2014 heeft de bestuurscommissie besloten om te onderzoeken of het haalbaar is een hospice in Zuidoost te realiseren. De overheid is natuurlijk niet de aangewezen partij om dit hospice te runnen, ze kan echter wel ondersteunen en stimuleren dat een dergelijke voorziening er komt.


Ondertussen is er een werkgroep in het leven geroepen met een aantal leden van de bestuurscommissie. Namens de VVD heb ik zitting genomen in deze werkgroep. Binnenkort gaan we werkbezoeken afleggen bij hospices elders in de stad. Daar gaan we horen en zien wat er nodig is om op een goede manier een dergelijke voorziening tot stand te brengen.


De VVD is van mening dat de rol van de bestuurscommissie in de eerste plaats faciliterend is. We kunnen onderzoek doen naar de behoefte aan een dergelijke voorziening, contact leggen met partijen die interesse hebben om een dergelijke voorziening te runnen, meedenken over een geschikte locatie en steun bieden bij het aanvragen van vergunningen. Wat we niet willen is een gesubsidieerde voorziening, waarbij het stadsdeel betaalt. In andere delen van de stad lukt het particulieren initiatieven ook om een hospice te exploiteren zonder bemoeienis van de overheid.


Het werkgroep zal met aanbevelingen komen en met geïnteresseerde particuliere partijen in gesprekken gaan. Mogelijk kan men in de nabije toekomst in alle rust sterven in ons eigen Zuidoost hospice.


 Anne Marttin