Mondelinge vragen groenstrook nabij rotonde Plesmanlaan aan de Slotervaart

07 september 2016

De bestuurscommissie Nieuw-West in vergadering bijeen op 7 september 2016,
 In de weekblad de Echo, van 17 augustus 2016, lezen we dat de bewoners zich opnieuw
ongerust maken over de invulling van de groenstrook langs de Slotervaart. In 2008 is voor
deze locatie een bouwvergunning verleend voor een horecagelegenheid door het
toenmalig Stadsdeel Slotervaart. De bewoners aan de andere zijde van de Slotervaart, de
Osdorpse bewoners, werden hiermee geconfronteerd. Inspraak, participatie of het
indienen van een zienswijze door de bewoners van Osdorp, was indertijd niet mogelijk
daar het hier ging om een autonome beslissing over het grondgebied van Slotervaart door
het Stadsdeelbestuur van Slotervaart.
Maar nu had naar verluid, conform de vergunning verstrekking voor 23 juni 2016 directe
bouwactiviteiten moeten plaatsvinden. Daar deze niet hebben plaatsgevonden zou
hiermede de bouwvergunning verlopen.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen met betrekking tot de stand van
zaken:
 
1. Klopt het dat de bouwvergunning nu is verlopen?
2. Is het zo dat hierdoor de erfpacht voor deze locatie met de eigenaar wordt
ontbonden?
3. Kunnen er nu maatregelen genomen worden zodat de er geen nieuwe
bouwvergunning meer verstrekt kan worden voor deze locatie, door o.a. het
wijzigen van het bestemmingsplan?
4. Is het mogelijk dat wij, Stadsdeel/Gemeente Raad, hiervoor het bestemmingsplan
kunnen wijzigen?
 
Fred Siegel
VVD