Mondelingen vragen zwemvierdaagse 2016

22 juni 2016

De bestuurscommissie Nieuw-West in vergadering bijeen op 22 juni 2016

Vorige week ontvingen alle bewoners van Amsterdam de Amsterdamkrant editie Nieuw-West (jaargang 3, nummer 6) met als titel volop in beweging. De berichtgeving in het krantje bestond voornamelijk uit artikelen over sportactiviteiten, gezond gewicht etc. Daarnaast is ons recent ter ore gekomen dat de Zwemvierdaagse in 2016 in het Sloterparkbad niet georganiseerd wordt. Reden hiervoor zou zijn het tekort aan vrijwilligers en de hoge huurprijs van het bad.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:
 1. Is het Dagelijks Bestuur op de hoogte dat de zwemvierdaagse voor het eerst in jaren niet meer georganiseerd wordt in het Sloterparkbad in Nieuw West?
 2. Is het Dagelijks Bestuur nog steeds van mening dat bewegen en sporten belangrijk is voor de gezondheid van de bewoners van Amsterdam en met name van Nieuw West?
 3. Zou het Dagelijks Bestuur in overleg kunnen treden met de zwemvereniging De Dolfijn om voor 2017 de mogelijkheden te bekijken om via de Hogeschool Amsterdam of via andere kanalen (Werkpunt, gastheren en vrouwen, participatietrajecten etc.) vrijwilligers aan te trekken om de zwemvereniging bij te staan?
 4. Zou het dagelijks Bestuur in overleg kunnen treden met het College van Burgemeester en Wethouders om een oplossing te zoeken voor het financiële probleem om de zwemvierdaagse te organiseren?

Annette Dekker,

VVD