Betere aansluiting WW en bijstand dankzij VVD

07 april 2016

Amsterdam gaat de samenwerking met het UWV verbeteren, om te voorkomen dat mensen die hun WW-duur erop hebben zitten in de bijstand terechtkomen. Marianne Poot: “Ik ben blij dat dankzij onze inzet er meer bijeenkomsten komen voor deze groep en betere uitwisseling van informatie tussen UWV en de gemeente, met als doel zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.”

Naast het beschikbaar stellen van meer informatie kunnen cv’s ook sneller worden uitgewisseld, mocht de betrokken persoon daar geen bezwaar tegen hebben. In groepsbijeenkomsten worde mensen geïnformeerd over hun rechten en plichten en kunnen zij hulp krijgen met bijvoorbeeld hun cv. Na een jaar wordt bekeken of de verbeterde samenwerking tussen gemeente en UWV tot betere resultaten heeft geleid.