VVD is verbaasd over forse bijdrage stadsdeel Oost aan krakers voormalig GVB huisje

12 april 2017

De krakers van het voormalige GVB huisje aan de Van Lohuizenlaan in Oost hebben enige tijd geleden, onder de noemer ‘Blije Buren’, hun intrek genomen in enkele portocabins aan de Van Lohuizenlaan in Oost. Sindsdien is de overlast door deze voormalige krakersgroep alleen maar toegenomen en de situatie rondom de portocabins behoorlijk vervuild.
 
Naar aanleiding van schriftelijke vragen van VVD Amsterdam Oost over de situatie blijkt dat er inmiddels ruim 15 klachten van bewoners en ondernemers over de situatie met de portocabins aan de Van Lohuzienlaan zijn binnen gekomen bij het stadsdeel.Er kwamen meldingen binnen van:
    •    afval- en rattenoverlast;
    •    hinder en vervuiling door open vuur;
    •    mogelijk brandgevaar door excessieve opslag en elektra die niet op orde was.
Tevens blijkt dat er inmiddels iemand illegaal woonachtig is in de portocabins.
 
Bovendien blijkt nu, uit de antwoorden op de vragen van de VVD, dat stadsdeel Oost ruim 60.000,- euro heeft bijgedragen aan de faciliteiten van de portocabins van deze voormalige krakers van het GVB huisje. Daarnaast heeft stadsdeel Oost ook nog eens 8.400,- euro uitgegeven aan een extern onderzoeksbureau om de situatie bij de portocabins van de Blije Buren te laten onderzoeken.
 
De VVD is verbijsterd dat stadsdeel Oost inmiddels bijna 70.000,- euro kosten heeft gemaakt om deze krakers van het voormalige GVB huisje te faciliteren. Nog los van alle kosten die gemaakt zijn door handhaving en uitgevoerde veiligheidsinspecties door het stadsdeel. De VVD Amsterdam Oost is altijd fel tegenstander geweest van het faciliteren van deze krakers van het voormalige GVB huisje.
 
Naar aanleiding van de resultaten van het externe onderzoek en alle klachten heeft stadsdeel Oost nu gelukkig besloten te stoppen met het faciliteren van deze voormalige krakers van het GVB huisje. Maar de belastingbetaler in Amsterdam is inmiddels wel weer ruim 70.000,- euro armer…..