Bezigheidstherapie in de Bestuurscommissies.

18 december 2015

Anderhalf jaar na de start van de zeven bestuurscommissies (BCO’s), de opvolgers van de stadsdeelraden, kan geconstateerd worden dat de BCO’s een enorme verspilling van gemeenschapsgeld zijn. In dit stuk pleit ik als jong politiek enthousiasteling dan ook voor opheffing van deze stadsdeelraden-light.


Om een beeld te scheppen van de hoeveelheid inzet en middelen die met de democratisch gekozen BCO’s gemoeid zijn; deze ogen en oren van de buurt bestaan afhankelijk van de grootte van het stadsdeel uit dertien of vijftien betaalde leden. De leden van de BCO kiezen vervolgens uit hun midden drie dagelijks bestuurders (DB). Dit DB is een fulltime bezigheid, daar waar de overige leden gemiddeld twee tot drie keer per maand samenkomen.


Maar wat krijgen wij als Amsterdammers nou voor dat geld? De BCO zou in theorie een belangrijke rol moeten spelen in het vertalen van centraal stedelijk beleid naar een lokaal niveau. In de praktijk vraagt het stadsbestuur slechts mondjesmaat om een advies van de BCO’s, en daarnaast blijkt altijd dat de voorstellen zoals gedaan door de centrale stad klakkeloos worden overgenomen door de BCO. Verder een greep uit de agendapunten van de vergaderingen van de BCO Amsterdam Oost in de afgelopen maanden: ‘Nieuwe straatnamen Cruquiuswerkgebied’, ‘Aanwijsbesluit locatie afvalcontainer Derde Oosterparkstraat’ en ‘Laden en lossen Dirk van den Broek’. Deze agendapunten in acht nemend kan ik het niet serieus nemen dat er vijftien goedbetaalde bestuurscommissieleden hierover met elkaar in gesprek gaan.
Het is zeker zinvol om op stadsdeelniveau een soort van vertegenwoordiging of bestuur in functie te hebben. Ik zou ervoor willen pleiten om per stadsdeel een representatieve afvaardiging vanuit de centrale stad te detacheren, en de bemensing van de BCO’s dus rigoureus anders in te vullen. Het College krijgt dan het mandaat om een dagelijks bestuur per stadsdeel samen te stellen, met als voorwaarde dat de te selecteren personen uit het desbetreffende stadsdeel komen. Dit dagelijks bestuur zal dan in de praktijk een afspiegeling zijn van de politieke verhoudingen in de gemeenteraad.
 
Stijn Nijssen, verbonden aan de VVD fractie in Amsterdam Oost en fervent volger van de Amsterdamse politiek.