VVD versneld aan de slag met winkelstraat

24 september 2015

Op initiatief van de VVD heeft stadsdeel Oost dinsdagavond 15 september een avond georganiseerd voor ondernemers en bewoners, om de mogelijkheden te verkennen voor het verbeteren van de Eerste van Swindenstraat als winkelstraat in Oost. Onder het motto Kansen voor de Economie gingen bewoners, winkeliers en AB-leden met elkaar de dialoog aan om kansen en mogelijkheden te inventariseren die de winkelstraat een nieuwe economische impuls kunnen geven.
Meer flexibiliteit en mogelijkheden voor winkeliers kan hierbij een belangrijke rol spelen. Daarvoor heeft de gemeenteraad, op voordracht van de VVD, eerder dit jaar een besluit genomen voor de aanwijzing van zogenaamde van “freezones” (zones waar minder wetten en regels voor ondernemers van kracht zijn) Daarmee krijgen ondernemers meer ruimte om nieuwe initiatieven te ontwikkelen die de winkelstraat kunnen verlevendigen en verbeteren.  Ook de VVD in Amsterdam Oost had eerder al met succes een motie ingediend om dergelijke initiatieven ook in Oost mogelijk te maken.


Marcel Mokveld, fractievoorzitter VVD Oost: 'De urgentie is groot voor de Eerste van Swindenstraat. Ondernemers wachten al jaren op de toegezegde vernieuwing en aanpak van de straat. Daar moeten we nu echt iets aan gaan doen! Ooit was de Eerste van Swindenstraat een van de belangrijkste winkelstraten van Oost. Maar daar is niet veel van over. Al jaren lopen de winkelbezoeken terug, is er sprake van leegstand en ervaren winkeliers en bewoners overlast van hangjongeren en drugsdealers. Verdere verloedering van de straat moet dus worden voorkomen en wel nu.'


De avond heeft interessante concrete voorstellen opgeleverd die de levendigheid en uitstraling van de straat verbeteren. Onderhoud en vernieuwing van de openbare ruimte is daarnaast ook hard nodig. Echter vergt dit vaak lange procedures en forse investeringen. Daarom is het van groot belang ook op korte termijn  resultaten te boeken voor de Eerste van Swindenstraat. Wat de VVD betreft krijgt dat nu prioriteit.