VVD steunt initiatief voor historische passantenhaven in Oost.

14 juli 2015

In de bestuurscommissie Oost van 23 juni is het initiatief tot een historische passantenhaven in de Entrepothaven behandeld.


De VVD heeft een motie ingediend om dit initiatief goed te keuren; de VVD is namelijk van mening dat een dergelijke haven een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor het waterrijke Oost. Zowel vanuit toeristisch oogpunt, als ter bevordering van de levendigheid in de wijk en de cultuurhistorische waarde. Vandaar dat de VVD, samen met de SP, het Dagelijks Bestuur in Oost heeft opgeroepen dit initiatief te steunen.


Het voorstel voor een historische passantenhaven in de Entrepothaven was in een eerder stadium helaas afgewezen door stadsdeel Oost. Dit gebeurde onder meer op de grond dat het om permanente ligplaatsen voor woonboten zou gaan. Naar de mening van de VVD, onder andere na nadere toelichting van de initiatiefnemer, is dat volstrekt onjuist. Het gaat immers om een passantenhaven.


Marcel Mokveld, fractievoorzitter VVD Oost: ”De initiatiefnemer heeft het voorstel voor de passantenhaven gepolst bij alle betrokkenen (omwonenden, ondernemers, projectontwikkelaars in het gebied etc.). Iedereen is enthousiast maar het stadsdeel beslist vervolgens dat het afgekeurd wordt. Terwijl er nota bene in een advies van de bestuurscommissie Oost over de Watervisie Amsterdam staat dat een historische passantenhaven in Oost gewenst is. Dat is natuurlijk niet te rijmen!”


De initiatiefnemer was al enkele jaren bezig met de uitwerking van het voorstel, ook in overleg met het stadsdeel, en krijgt alsnog een afwijzing. VVD Oost vindt dit onbegrijpelijk. Marcel Mokveld: “Dit is nu al het tweede voorstel voor een haven in Oost dat vroegtijdig sneuvelt. Het stadsdeel roept wel dat men dergelijke initiatieven toejuicht maar handelt er niet naar.”
Helaas werd de motie van VVD en SP niet door de andere partijen in de bestuurscommissie gesteund en wordt er dus voorlopig geen vervolg aan het initiatief gegeven.