Regelvrije zones ook in Oost

19 juni 2015

De VVD heeft op 10 maart in de bestuurscommissie in Oost, samen met D66, een motie ingediend om regelvrije zones ook in Oost mogelijk te maken. De motie is uiteindelijk met een nipte meerderheid aangenomen.


De gemeenteraadsfractie van de VVD had reeds eerder het initiatief genomen om pilotgebieden voor regelvrije zones (“freezones”) in Amsterdam te realiseren. Ook de VVD in Oost had al in 2011 het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost opgeroepen om een pilot te starten aangaande regelvrije zones op IJburg. Dit kwam echter niet van de grond.


Marcel Mokveld, VVD Amsterdam Oost: “Het invoeren van een regelvrije zone kan op sommige plekken in de stad een uitstekende manier zijn om leegstand van winkelruimte tegen te gaan. Het kan de lokale economie dan ook stimuleren doordat voor ondernemers en initiatiefnemers de bureaucratische drempels worden weggenomen en er dus meer mogelijk wordt.”


Nu in de gemeenteraad op initiatief van de VVD een voorstel is aangenomen om pilotgebieden voor regelvrije zones in Amsterdam te realiseren, wil de VVD fractie in Oost dat er ook in stadsdeel Oost een of meerdere locaties worden aangewezen als pilotgebied. Met de aangenomen motie wordt dit nu mogelijk gemaakt.