Herinrichting Linnaeuskade

11 juni 2015

Op 10 mei behandelde de Bestuurscommissie Amsterdam Oost de uitgangspunten voor de herinrichting van de Linnaeuskade. De VVD maakte zich zorgen over de (toenemende) parkeerdruk op de Linnaeuskade en diende een amendement in.


In de Nota van uitgangspunten staat nu dat ‘auto’s parkeren in langparkeervakken aan beide zijden van de rijweg. De vakken zijn niet per stuk aangegeven, wat in de nieuwe inrichting conform beleid wel het geval zal zijn. De parkeerdruk in het gebied waar ook de Linnaeuskade deel van uitmaakt is met 83% vrij hoog. Er zijn vanuit het huidige gebruik geen aanleidingen om verandering te brengen in het huidig aantal van 104 parkeerplaatsen. Het eventueel verminderen van parkeerplaatsen ten bate van andere functies is een eventuele afweging in het ontwerpproces.’


De VVD heeft voorgesteld de laatste zin te schrappen. De herinrichting mag volgens ons niet ten koste gaan van het aantal parkeerplaatsen. De parkeerdruk is hoog en er zijn geen signalen dat deze af zal nemen. Bovendien is het uitgangspunt onduidelijk; of het aantal parkeerplaatsen wordt gehandhaafd, of dat het aantal plaatsen veranderd mag worden.  Maar beide kan niet. Helaas steunden andere partijen ons amendement niet.


Wij adviseren bewoners en ondernemers een zienswijze in te dienen om als uitgangspunt op te nemen dat ten minste het aantal bestaande parkeerplaatsen gehandhaafd blijft.