VVD Oost roept menging sociale huur en koop op blokniveau een halt toe

09 juni 2015

De VVD heeft in december een motie ingediend om de problematiek omtrent het mengen van sociale huur- en koopwoningen op blokniveau in IJburg een halt toe te roepen, naar aanleiding van een uitzending van het programma Brandpunt over de situatie op IJburg.


Door deze ‘gedwongen’ menging hebben bewoners in sommige wijken te maken met toenemende overlast, zoals de afgelopen tijd bij het appartementengebouw ‘De Witte Kaap’ op IJburg sprake van was. Verschillende experts spraken in de uitzending zelfs over een ‘mislukt experiment’.


Marcel Mokveld, VVD Amsterdam Oost: “Hoewel natuurlijk veel mensen heel plezierig wonen op IJburg is inmiddels wel duidelijk dat het intensief mengen van sociale huur en koopwoningen tot veel problemen kan leiden in de wijk. Als nu zo duidelijk blijkt dat hier sprake is van een mislukt experiment, dan moeten we daar uiteraard direct mee stoppen. Desnoods door daar waar nodig coöperaties op te roepen de problemen aan te pakken, en als het niet anders kan, desbetreffende sociale huurwoningen versneld te verkopen.”


Hoewel de door de VVD ingediende motie niet op een meerderheid kon rekenen in de bestuurscommissie in Oost, heeft dit wel geleid tot een nadere discussie over deze problematiek. Naar aanleiding daarvan heeft het stadsdeel Oost geconcludeerd dat menging niet meer op een te klein schaalniveau doorgevoerd zal worden. Bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld het Amstelkwartier en het Centrumeiland wordt hier al  rekening mee gehouden.


De VVD is blij dat hiermee nu duidelijk is dat een dergelijke intensieve menging op blokniveau geen goede aanpak is, en dat door het agenderen van deze problematiek een dergelijke menging van sociale huur en koop op IJburg (en de rest van Oost) niet meer zal plaatsvinden.