Stadsdeel West

  Fractie VVD stadsdeel West

  • Alexander IJkelenstam lid van de bestuurscommissie & fractievoorzitter 

  E: a.ijkelenstam@vvdamsterdam.nl 

  T: 06-23443232

  P: algemene zaken, veiligheid, financiën, wonen & stedelijke vernieuwing, zorg & welzijn en bestuurlijke organisatie

  • Gertjan Neerhof lid van de bestuurscommissie

  E: g.neerhof@vvdamsterdam.nl

  T: 06-26252496 

  P: openbare ruimte, verkeer en vervoer, onderwijs & jongerenwerk, economie, milieu, kunst & cultuur 

  • Stephan Hoes buitengewoon lid van de bestuurscommissie

  E: s.hoes@vvdamsterdam.nl

  T: 06-81884523

  P: tweede woordvoerder over alle beleidsterreinen

  • Alex van der Baan fractiemedewerker

  E: a.vanderbaan@vvdamsterdam.nl

  T: 06-15666560

  P: campagne, bewonersparticipatie en advieseur werkwijze bestuurscommissie