De Online Bazen!

Door Jelmer van Leeuwen                                          

Zoals Robert F. Kennedy ooit zei: ‘Elections remind us not only of the rights, but the responsibilities of citizenship in a democracy’. In 2018 is dit weer van toepassing, want op 21 maart vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanzelfsprekend wil de VVD de verkiezingen winnen, maar om dit te bewerkstelligen zijn vrijwilligers nodig. Rondom de campagne zijn er uiteenlopende activiteiten waar je je als vrijwilliger mee bezig kunt houden. Zelf heb ik ervoor gekozen om mij aan te sluiten bij de online bazen. Deze brigade houdt zich voornamelijk bezig met de social media campagne. Maar wat houdt dit precies in?

In november zijn de online bazen al meermaals bij elkaar gekomen om de online strategie voor de gemeenteraadsverkiezingen te bespreken. Onder ‘leiding’ van Mark Thiessen is alles wat met online content tijdens de campagne te maken heeft aan bod gekomen. Hoe willen we de mensen online benaderen en op welke manier is dit het meest effectief? Denk er bijvoorbeeld aan dat er rekening moet worden gehouden met de logaritmes die Facebook hanteert. Ook zijn er conceptfilmpjes en –afbeeldingen gemaakt die we kunnen gebruiken tijdens de campagne. Daarnaast is nagedacht over hoe we het best kunnen inspelen op filmpjes of berichten van andere partijen (en kiezers).

Om de beweegredenen en ideeën van de vrijwilligers in kaart te brengen heb ik aan twee vrijwilligers (Anouk van Brug & Bastiaan Scheffer) een aantal vragen gesteld. Bastiaan heeft weinig ervaring als het gaat om werk op het gebied van social media, terwijl Anouk in haar tijd bij de JOVD altijd bezig is geweest met social media.

Anouk, waarom heb je je aangemeld bij de online bazen? “De komende periode wordt een mooie en spannende tijd voor de Amsterdamse VVD. Ik wil zoveel mogelijk mensen overtuigen dat een stem op de VVD de juiste is. Vandaar dat ik mij als vrijwilliger heb aangemeld. Zo ben ik in dit team terecht gekomen.”

Bastiaan, wat verwacht jij van het sociale media team de komende tijd richting de verkiezingen? “Social media is relatief nieuw. Ik verwacht een groeiende invloed van social media op de campagne. Hoewel in het team al veel ervaring aanwezig is, verwacht ik daarnaast ook dat er achteraf sterk geëvalueerd wordt om te leren van de ervaringen.”

Hebben jullie nog verdere ambities binnen de (Amsterdamse) VVD? Bastiaan: “Ik wil veel mensen leren kennen met als doel om zelf op politiek en persoonlijk vlak te groeien. Ooit hoop ik mijn politieke leermomenten te kunnen vertalen naar het verbeteren van de stad en het inspireren van anderen.” Anouk: “Ik wil graag zoveel mogelijk leren in de vorm van trainingen en ervaringen. Ik wil mijzelf en de VVD beter leren kennen om zo mijn ambities uiteindelijk te kunnen concretiseren.”

De vrijwilligers zijn hard nodig om de gemeenteraadsverkiezingen een succes te maken. De online bazen gaan er in ieder geval alles aan doen om op social media de grootste te worden!