Besluit over opknappen Diemerzeedijk wordt in overleg met bewoners herzien!


Het eerste ongevraagd advies van de stadsdeelcommissie IJburg-ZBE is uit! De VVD heeft met succes gepleit om het besluit rond het opknappen van de Diemerzeedijk opnieuw te bekijken en met de bewoners te bespreken. De VVD vindt dat er ook op dit stuk Diemerzeedijk een losliggend voetpad moet komen. Het wordt er veiliger en de ruzies op dit smalle stuk dijk tussen verkeersdeelnemers horen dan hopelijk tot het verleden.

 

De Diemerzeedijk is in 2009 voor een groot deel opgeknapt. Helaas werd er asbest gevonden waardoor het hele project duurder werd dan begroot. Het geld was op en het laatste stuk Diemerzeedijk tussen Steigereiland en de Nesciobrug is nooit aangepakt. Terwijl dit juist het meest drukke stuk dijk is met veel verkeer: voetgangers, fietsers, auto’s en zwaar transport naar de jachthavens. Omdat het momenteel lijkt alsof het een fiets/wandelpad is worden bestuurders van (vracht-)auto’s nu soms agressief benaderd. Door de drukte is het er ook gevaarlijk.

 

In juli zou het dagelijks bestuur een besluit nemen  om er of een fietsstraat van te maken of een weg zonder losliggend voetpad. De bewoners zijn het hier niet mee eens en willen terug naar het voorstel uit 2017: een gewone weg met een losliggend voetpad.


Het Dagelijks Bestuur heeft  naar het ongevraagde advies geluisterd en bestuurder Rick Vermin gaat met de bewoners in gesprek: klasse!