Ingekomen bewonersvragen: Wat is de status van Garage Kempering?

10 mei 2019


Met regelmaat krijgt de VVD Zuidoost vragen over de status van Garage Kempering in Bijlmer Oost. De VVD snapt dat bewoners zich zorgen maken over deze garage. Het dossier over de garage speelt al vele jaren. Bewoners van de wijk Nieuw Kempering waren verheugd dat het voormalige dagelijks bestuur nu eindelijk een voorlopig sloopbesluit genomen had. Het nieuwe dagelijks bestuur wenst echter aanvullend onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot herontwikkeling van deze garage. Wat de VVD betreft is dit een volstrekt gepasseerd station.


Op een bewonersavond liepen de gemoederen dan ook hoog op. Bewoners zijn het vertrouwen in de politiek verloren en voelen zich niet serieus genomen als het aankomt op de ‘’inspraak van burgers’’. De VVD in Zuidoost zal zich blijven inzetten voor sloop van de garage zodat men hier huizen kan bouwen. Gezien de enorme woningschaarste in de stad is dat gewoon een veel beter plan.


Meer weten? Lees het artikel: https://www.parool.nl/cs-be67f80e

https://Zuidoost.notubiz.nl/document/7228167/1#search=%22vvd%22