VVD Tweede Kamerlid Thierry Aartsen op bezoek in Zuidoost bij ImagineIC

19 april 2019


Op 19 april spraken lokale en landelijke VVD’ers over het belang van Cultuur in Zuidoost. De VVD werd ontvangen op uitnodiging van ImagineIC. Cultuur is een belangrijk thema waar je natuurlijk uren over kunt spreken en waarbij de meningen enorm kunnen verschillen over ‘’wat is cultuur’’ en wat is ‘’immaterieel erfgoed’’. Een casus die werd gepresenteerd door ImagineIC was die van Garage Kempering in Bijlmer Oost.


De VVD blijft van mening dat de garage geen onderdeel is van het Bijlmer Museum en daardoor ook geen beschermd stadsgezicht is. Het voormalige dagelijks bestuur heeft een voorlopig sloopbesluit genomen voor garage Kempering en wij blijven dus ook aandringen bij het dagelijks bestuur in Zuidoost dat dit voorlopige sloopbesluit uitgevoerd zal worden.