VVD Zuidoost in gesprek met jongeren in de G-buurt

8 maart 2019


De VVD ging op 8 maart in gesprek met jongeren in de OSCAM in de G-buurt om te spreken over de thema’s die jongeren belangrijk vinden.


Thema’s als onderwijs en veiligheid werden veel genoemd. Op deze avond werden vooral ideeën door de jongeren gepresenteerd hoe zij meer betrokken kunnen worden bij de politiek.