Luister zeker ook naar ondernemers bij Herinrichting van de Eerste van Swindenstraat

7 juli 2019

Al een aantal jaar vragen ondernemers van de Eerste van Swindenstraat het stadsdeelbestuur voor een nodige opknapbeurt van deze winkelstraat. Ze willen onder meer een duidelijkere scheidslijn tussen stoep en fietspad. In de vergaande herinrichting door het dagelijks bestuur wordt helaas onvoldoende geluisterd naar de ondernemers. In de huidige plannen mag het verkeer enkel nog vanaf de Javastraat naar het Oosterpark rijden (eenrichtingsverkeer) en zal er een aanzienlijk deel van de parkeerplekken verdwijnen. Maar liefst 80% van de ondernemers geeft aan zich hier niet in te kunnen vinden, omdat de voorgestelde verkeerssituatie hen de nek om zal draaien. Zij vrezen dat klanten te ver moeten omrijden, laat staan dat ze genoeg parkeergelegenheid vinden om daadwerkelijk bij hen te kunnen winkelen. Gek genoeg staat dit haaks op de speerpunten (van nota bene het dagelijks bestuur zelf) om de Dapperbuurt een economische impuls te geven.

Op herhaaldelijke vragen van de VVD-fractie blijkt dat het dagelijks bestuur onvoldoende opheldert hoe deze economische belangen precies zijn meegewogen. Het mag duidelijk zijn dat de VVD sterk voorstander is van het in stand houden van het tweerichtingsverkeer in de Eerste van Swindenstraat. Het besluit zal op 9 juli worden genomen. Wij roepen het dagelijks bestuur dan ook op om tot een betere belangenafweging te komen.