Auto mag Centrumeiland niet bezoeken

Nu het eerste huis op Centrumeiland wordt opgeleverd, doet de gemeente Amsterdam een ingrijpende aanpassing in de plannen. In plaats van ruim 700 parkeerplaatsen op straat, moeten 1500 woningen het met een schamele 50 plekken doen. Deze 50 plaatsen worden gereserveerd voor gehandicapten, hulpdiensten en autodeelplekken – alles wat daarna overblijft is voor bezoekers.

Nu wil het college van D66, PvdA, SP en GroenLinks Amsterdam namelijk autoluw krijgen en doen dat door geen parkeerplaatsen meer aan te leggen. Zelfs Centrumeiland als nieuwe verre buitenwijk moet eraan geloven. Zo wordt Centrumeiland alleen nog per fiets of met OV bereikbaar, want de (tevens overvolle) P&R ligt op 5 kilometer afstand.

Laten we zorgvuldig omgaan met schaarse ruimte, maar ook oog hebben voor het feit dat een nieuwe buitenwijk zonder de nodige plek voor auto’s niet leefbaar is. Omliggende wijken zullen immers meer parkeeroverlast ervaren. Ook rond Park de Meer is zo’n waterbedeffect, want daar parkeren bezoekers domweg in Diemen en Betondorp.

Op Centrumeiland komt ook een school. We hebben grote tekorten aan leraren, we lokken ze naar Amsterdam met voorrang op huizen en parkeervergunningen. Op Centrumeiland zal dit laatste in ieder geval niet lukken want er zijn geen plekken. Een gemiste kans. 

Het college van D66, PvdA, SP en GroenLinks gebruikt Centrumeiland als uithangbord voor hun parkeer-ideologie en trekt daarbij een lange neus naar eenieder die ook wel eens buiten Amsterdam komt. Laten we een realistischer afweging maken en dit plan bijsturen nu het nog kan!