Kunnen bootbezitters straks het hoofd nog wel boven water houden?

De gemeente wil het vaarbeleid over een andere boeg gooien, maar gaat hierbij veel te kort door de bocht. Niet alleen zal slechts een enkeling nog aan de nieuwe eisen kunnen voldoen, ook zullen Amsterdamse bootbezitters in Noord, IJburg en Zeeburgereiland worden geconfronteerd met een belastingverhoging in de vorm van een vignetplicht. De VVD gaat pas overstag als het overhaaste beleid beter wordt uitgewerkt en bovendien op de stadsdelen afgestemd wordt.

Over een jaar of vijf moet het roer om: in 2025 zijn de grachten enkel toegankelijk voor emissieloze vaartochtjes. Het werelderfgoed wordt daarmee afgesloten voor Amsterdammers zonder zo’n dure elektrische boot. Alles wat niet aan de meest ambitieuze duurzaamheidseisen voldoet wordt over vijf jaar uit de binnenstad geweerd en in 2030 moet heel Amsterdam emissieloos varen.

 

Geld als water, moet het college denken, want de prijs voor een vignet – de kosten voor een ligplaats in Amsterdam – worden snel verhoogd met wel 75%. De overhaaste lastenverzwaring is echter slecht uitgewerkt. Zo is het volstrekt onduidelijk wat er onder ‘binnenwater’ wordt gerekend, waardoor mogelijk zomaar veel meer bewoners met nog meer extra belasting kunnen worden geconfronteerd. Bovenal bevat het nieuwe vaarbeleid ook nog erg veel onjuistheden.

 

Al met al bestaat de indruk dat het nieuwe vaarbeleid overhaast en zonder afstemming met de stadsdelen in elkaar is geflanst. Haastige spoed is zelden goed, wat al helemaal geldt voor de overambitieuze eisen die aan bootbezitters worden gesteld. Kortom, de gemeente moet de tijd nemen om vaarbeleid uit te werken dat voor alle Amsterdammers haalbaar en betaalbaar is.