Opening NUON-weg eind 2020 op koers?

Eind dit jaar gaat de NUON-weg open, zo heeft ook de gemeentewoordvoerder nogmaals bevestigd. Toch lijkt vanuit het dagelijks bestuur (DB) Ivar Manuel (D66) aan te sturen op een fikse draai. Kennelijk staan we op een kruispunt en de VVD moedigt daarom de D66-bestuurder aan: houd koers!

Jarenlang, al in haar verkiezingsprogramma van 2014, pleit de VVD voor een open NUON-weg. Dit punt werd gerealiseerd, en wel om goede redenen:

- Een korte, veilige en verlichte fietsverbinding (voor onder meer IJburgse scholieren uit
        Muiden); 
- Een vrije busbaan tussen Almere en Amsterdam wordt mogelijk;
- Bereikbaarheid van de Maxis (zonder gevaarlijke verkeerssituaties vanuit IJburg).

Verbaasd waren we dan ook deze maand te horen over de enorme draai die D66-bestuurder Ivar Manuel voorstelde in de gebiedsvergadering van IJburg-ZBE. Hij betoogde dat een gesloten NUON-weg goed zou zijn voor de winkels op IJburg. Dat was schrikken. De woordvoerder van de gemeente Amsterdam heeft immers duidelijk gezegd dat de NUON-weg in 2020 gewoon opengaat. Daarom hebben we het Dagelijks Bestuur in Oost nogmaals gevraagd dit te bevestigen. 

Natuurlijk, de winkeliers op IJburg hebben het moeilijk en zij vragen daarom om concrete maatregelen: blauwe zones, verlaging van parkeer/precario-tarieven en verbetering van de buitenruimte bij het winkelcentrum. De VVD is voor al deze maatregelen die de winkeliers voorstellen, maar het linkse college wil er niet aan. Het autogebruik moet verminderen door torenhoge parkeertarieven, reclame maken moet geld kosten en winkeliers moeten daar maar mee leren leven. In plaats van de winkeliers bij te vallen, stelde de D66-bestuurder iets anders voor: ‘open de NUON-weg niet’. Onbegrijpelijk.  

De VVD gelooft niet dat het ‘bouwen van muren’ rond de bewoners van IJburg door het afsluiten van wegen een maatregel is die winkeliers op IJburg kan helpen. Beter is de agenda autoluw ter discussie te stellen: zorg voor blauwe zones en voldoende parkeerruimte rond de bestaande winkels. Ook voor de nieuwe winkels op het nieuwe Strandeiland pleiten we voor voldoende parkeerruimte. Helaas komt daar geen enkele parkeerplaats, als het aan dit college ligt. Met zo’n linkse ruk aan het stuur zijn we jammer genoeg stukken verder van huis. De VVD staat voor een betrouwbare overheid en roept de D66-bestuurder op: maak geen draai, volg de ingeslagen weg!