In gesprek met Wouter Moll!

Zowel achter als voor de schermen zetten VVD’ers zich in voor de Amsterdamse VVD. Ook benieuwd naar wat zij doen en waar zij zich druk over maken? Lees dan verder! Deze keer is het de beurt aan Wouter Moll, hoofd van het fractiebureau van de Amsterdamse VVD. Op het stadhuis houdt hij zich bezig met onder andere de portefeuilles openbare orde en veiligheid, ondernemen, mobiliteit, werk en inkomen en onderwijs. Ook is hij verantwoordelijk voor de woordvoering van de fractie en het onderhouden van contacten met de pers.

Wouter: “Je zit hier dicht op het politieke vuur en je bent vaak bezig met het nieuws van morgen. De lijnen op de Stopera en met bewoners zijn kort en het mooie van dit werk is dat je jouw ideeën gewoon uitgevoerd ziet worden in de stad.”

 

Ik ben ooit VVD lid geworden omdat ….

“Ik ben van huis uit liberaal én rechts. Dus de VVD is dan een logische keuze. De eerste keer dat ik mocht stemmen stemde ik op Laetitia Griffith. Ik heb er respect voor dat de VVD zo lang het land bestuurt en pijnlijke beslissingen niet uit de weg gaat.”

 

Mijn VVD-agenda voor deze week ….

“Hoog op de agenda deze week staat de bereikbaarheid van IJburg. Bewoners van IJburg zijn sterk afhankelijk van tram 26, zeker nu het college in hoog tempo werkt aan het autoluw maken van de stad. Daar moeten op zijn minst goede alternatieven tegenover staan, zoals hoogwaardige OV-verbindingen. Op IJburg is dat nu allerminst het geval. De tramverbinding is overbelast en vaak verstoord en vertraagd. Veel voor de hand liggende oplossingen zijn te duur of kunnen alleen op de lange termijn worden gerealiseerd. Daarom werkt nu VVD aan snel uitvoerbare maatregelen die de bereikbaarheid van IJburg en de mobiliteit van IJburgbewoners ook op de korte termijn moet verbeteren.”

 

“Een andere opgave van deze week is een initiatiefvoorstel om ondermijning bij sportverenigingen aan te pakken. Politieke partijen kunnen (en moeten) zich telkens uitspreken over de plannen van het college, maar ze kunnen ook zelf een plan maken en indienen. Met zo’n voorstel kun je items echt op de agenda zetten en zaken gedaan krijgen. Eind vorig jaar bleek dat veel sportclubs signalen zien van criminele inmenging binnen de vereniging. In het verleden zijn er meerdere Amsterdamse sportclubs ten onder gegaan nadat criminelen actief werden bij de club. Deze ondermijning gaat ook ten koste van het draakvlak en de maatschappelijke kracht van sport. Daarom werken we aan een aanpak die sportondermijning voorkomt én bestrijdt.”

 

Laatst heb ik mij druk gemaakt over ….

“Het kraak- en ontruimingsbeleid! Amsterdam kent een lange kraaktraditie, denk aan de krakersrellen uit de jaren zeventig en tachtig. Gelukkig liggen die tijden ver achter ons. Maar tegelijkertijd zien we dat de We Are Here groep de afgelopen jaren voor een verruwing van het kraken heeft gezorgd, met als dieptepunt de ondernemer uit Wespoort die in de zomer van 2019 door krakers uit zijn eigen bedrijfspand werd gezet. Wij hebben veel gesprekken gevoerd met pandeigenaren en ondernemers die keihard zijn getroffen door zulke kraken: je hebt geen toegang tot je eigen pand, dat flinke schade oploopt. De politie en gemeente helpen je amper en je bent veel geld kwijt aan advocaatkosten.”

 

“De VVD was dan ook blij dat burgemeester Halsema eind vorig jaar eindelijk de nodige aanscherping van het kraakbeleid aankondigde. Wij hebben gepoogd dit beleid verder bij te sturen en een stukje rechtvaardiger te maken, namelijk door nog sneller te ontruimen, de identiteit van krakers altijd te registeren en door eigenaren toegang tot hun pand te garanderen. Dat zijn logische uitgangspunten, zou je denken. Het college was het hier helaas niet mee eens. Sterker nog: onder leiding van GroenLinks heeft een linkse meerderheid van de raad tegen de zin van burgemeester Halsema het pas aangescherpte beleid alweer afgezwakt. Zoiets vind ik echt onbegrijpelijk en het raakt me echt als je ziet dat mensen hierdoor geen vertrouwen meer hebben in de lokale overheid.”

 

Het leukste gesprek deze week had ik met…

Mijn vriendin! ;-)

 

De volgende VVD-activiteit waar je me kunt vinden is...