Sietze Hylkema

Sietze Hylkema is fractievertegenwoordiger voor de Amsterdamse VVD.

Sietze is woordvoerder op de onderstaande portfeuilles:

- MBO-agenda en toeleiding arbeidsmarkt

- Jongerenwerk

- Sociale Zaken

- Opvang (MO/BW ongedocumenteerden en vluchtelingen)

- Gemeentelijke Vastgoed

- Volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering

- Democratisering (inclusief Bestuurlijk stelsel) 

- Lokale Media

- Evenementen

- Kunst en Cultuur


Contactperoon Stadsdeel Oost samen met Stijn Nijssen 


Neem contact op met Sietze via s.hylkema@vvdamsterdam.nl.