Tjakko Dijk

Portefeuilles:

Bouwen en Wonen,

Ruimtelijk Ordening en Grondzaken

Tjakko is contactpersoon voor stadsdeel Zuid.


Neem contact met Tjakko op via: t.dijk@vvdamsterdam.nl