Wouter Moll

Beleidsterreinen:

Infrastructuur en Duurzaamheid,

Economische Zaken

Kunst en Cultuur, Lokale Media en Monumenten

Zorg en Sport,

Jeugd, Onderwijs, Diversiteit & Integratie, Wijkaanpak en Dierenwelzijn.


Stadsdelen Noord en Zuidoost

 

Stadhuis, kamer 2253

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Tel: 020 552 3411

E-mail: w.moll@vvdamsterdam.nl