Stijn Nijssen

Stijn Nijssen is duoraaslid van de Amstrdamse VVD:

Portefeuilles:

Ruimtelijke Ordening, Grondzaken (inclusief Erfpacht), ZuidAs en Marine terrein,

Duurzaamheid, Klimaat en Energie, Ciculair / Afval


 Neem contact op met Stijn via:  s.nijssen@vvdamsterdam.nl