Anne Marttin

Anne Marttin is raadslid van de Amsterdamse VVD:

Portefeuilles:

Onderwijs, voorschoolse kinderopvang, naschoolse voorzieningen, volwasseneneducatie, beroepsonderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt, laaggeletterdheid en inburgering. 

Sport en recreatie.

Anne is contactpersoon voor stadsdeel Zuidoost.

Neem contact op met Anne via: a.marttin@vvdamsterdam.nl.