Anne Marttin

Anne Marttin is raadslid van de Amsterdamse VVD:

Portefeuilles:

Energietransitie. 

Onderwijs, voorschoolse kinderopvang, naschoolse voorzieningen, volwasseneneducatie.

Sport en recreatie.

Verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, waterbeheer, duurzaamheid, klimaat en energie, circulair/afval. 

Stadsregioraad. 

Anne is contactpersoon voor stadsdeel Zuidoost.

Neem contact op met Anne via: a.marttin@vvdamsterdam.nl.