Anne Marttin

Anne Marttin is raadslid van de Amsterdamse VVD:

Portefeuilles:

Energietransitie. 

Onderwijs, Voorschoolse kinderopvang, Naschoolse voorzieningen, Volwasseneneducatie.

Verkeer en Vervoer, Luchtkwaliteit, Waterbeheer, Duurzaamheid, Klimaat en Energie, Circulair/afval. 


Anne is lid van de Stadsregioraad en contactpersoon voor stadsdeel Zuidoost.

Neem contact op met Anne via: a.marttin@vvdamsterdam.nl