Perspectiefbanen zonder banenperspectief

De Amsterdamse plannen voor ‘Perspectiefbanen’ -gesubsidieerde banen- bieden weinig perspectief op een vaste, ongesubsidieerde baan. Raadslid Marianne Poot: "Het bedrijfsleven creëert banen, niet de overheid. Tot nu toe is geen enkele belangenorganisatie uit het bedrijfsleven betrokken bij de plannen van de gemeente waardoor het risico groot is dat de baan verdwijnt zodra de subsidie verdwijnt. Wat de VVD betreft gaat de wethouder met het bedrijfsleven om de tafel zitten om te kijken onder welke voorwaarden zij bereid zijn om een gesubsidieerde baan op termijn om te zetten in een ongesubsidieerde baan. Alleen op deze manier kunnen perspectiefbanen daadwerkelijk perspectief op een baan bieden.”

Uit eerdere projecten met gesubsidieerde arbeid zoals ID-banen is gebleken dat de deelnemers nauwelijks doorstroomden naar een reguliere baan. De huidige voorgestelde pilot gaat uit van een baan binnen twee jaar. “Gezien de eerdere ervaringen met gesubsidieerde arbeid hadden wij van de wethouder een beter plan verwacht. Twee jaar gesubsidieerde arbeid is veel te lang. Perspectiefbanen horen bij mensen die op afzienbare termijn uitzicht hebben op een baan. Is dit niet het geval, dan hoor je in een re-integratietraject thuis. Door zoveel mogelijk mensen een perspectiefbaan aan te bieden, verminder je de effectiviteit van de plannen”, aldus Marianne Poot.