Ook bij taallessen scheiding tussen kerk en staat

Wat betreft de VVD en de SP horen taallessen thuis in een neutrale omgeving en niet in een moskee, kerk of gebedshuis. Naar aanleiding van de oproep van Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter in Nieuw-West, om Nederlandse taallessen in moskeeën te organiseren stellen raadsleden Rik Torn (VVD) en Peter Kwint (SP) vragen aan het stadsbestuur. "De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijke waarde in onze democratische rechtstaat. Taallessen, die door de gemeente betaald worden dienen wat ons betreft in een neutrale omgeving plaats te vinden", Aldus Rik Torn.

Taallessen horen thuis in een neutrale omgeving
Scheiding tussen kerk en staat dient te worden gewaarborgd

Volgens gemeenteraadsleden Peter Kwint (SP) en Rik Torn (VVD) zou het onverstandig zijn, wanneer Amsterdam het advies van Achmed Baâdoud (PvdA) zou volgen. De stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West stelde voor om Nederlandse les te verplaatsen naar de moskee. Peter Kwint: “Baâdoud heeft gelijk. Taalles is hartstikke belangrijk. Daarom moeten we volgens de SP net als in bibliotheken en buurthuizen in moskeeën mensen hierop wijzen. Maar taalles in de moskee vindt de SP onwenselijk. Waar dit het voor de een misschien toegankelijker maakt, zal een ander hierdoor juist wegblijven.” Ook de VVD is het niet eens met de plannen van Baâdoud, VVD-raadslid Torn: “De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijke waarde in onze democratische rechtsstaat. Taallessen, die door de gemeente betaald worden, dienen dan ook niet plaats te vinden in kerk, synagoge of moskee, maar in een neutrale omgeving. Amsterdammers moeten zelf kunnen bepalen of en wat ze geloven. Het past de overheid niet hen – zoals in dit geval voor taallessen – naar een gebedshuis te sturen.”

In het coalitieakkoord dat is gesloten tussen SP, VVD en D66 is afgesproken het Nederlandse taalonderwijs voor volwassenen toegankelijker en goedkoper te maken. Kwint: “Baâdoud stelt dat dit onderwijs het best in moskeeën gegeven kan worden. Maar daar zie ik niks in. Ten eerste zullen er hierom ook mensen afhaken en ten tweede wil ik elke schijn van beïnvloeding tegengaan. Daarnaast staan bibliotheken en Huizen van de Wijk te springen om deelnemers aan taallessen.”

Volgens Baâdoud weet niet iedereen de weg naar de taallessen in de Huizen van de Wijk te vinden. Torn: “Indien de gemeente taallessen bekostigt, dient de effectiviteit daarvan zo hoog mogelijk te zijn. Iedere uitgegeven euro dient zo goed mogelijk terecht te komen. Het kan en mag niet zo zijn dat taallesklassen half leeg zitten”. In verband hiermee zijn SP en VVD er voorstander van dat het stadsbestuur met Baâdoud en andere stadsdeelbestuurders samen gaat kijken hoe we de ambitie uit het coalitieakkoord om meer mensen Nederlands te laten leren, samen het best kunnen waarmaken. Kwint: “Maar om zoals Baâdoud zegt dan maar ‘wat ontspannen’ om te gaan met de scheiding tussen kerk en staat, vind ik niks.”