Coalitievoorstel bouw jongeren- en studentenwoningen aangenomen door gemeenteraad

Vandaag werd door de voltallige Amsterdamse gemeenteraad het coalitievoorstel aangenomen waarin VVD, D66 en SP oproepen om de komend collegeperiode een ambitieus aantal studenten- en jongerenwoningen in Amsterdam te realiseren. Uit plannen van het stadsbestuur bleek onlangs dat zij het voorstel in hun programma Jongeren- en Studentenhuisvesting hebben opgenomen.

Raadslid Daniel van der Ree: “Wij zijn blij dat de raad het voorstel heeft aangenomen en dat het college het integraal heeft overgenomen. Een ambitieus streefcijfer bleek in de vorige collegeperiode een goed middel om meer studenten- en jongerenwoningen te realiseren en we verwachten dat dit voorstel wederom tot succes zal leiden. De woningnood onder studenten en jongeren is al aanzienlijk verminderd, maar we zijn er nog lang niet.”

Amsterdam is een populaire en aantrekkelijke studentenstad en een groot deel van de Amsterdamse bevolking bestaat uit studenten. Hierdoor is de druk op studentenwoningen in de stad groot. In navolging van het voorstel stelt het stadbestuur zich ten doel om de komende vier jaar tenminste 8.000 extra studenteneenheden en 2.500 extra jongerenwoningen te realiseren.

“Om talent naar Amsterdam te halen en onze kenniseconomie te versterken moeten we voldoende woonruimte creëren voor hen die in onze stad komen studeren. Harde streefcijfers zijn daarbij een goede stok achter de deur en op ons verzoek zal de wethouder jaarlijks de behaalde resultaten aan ons voorleggen. Een streefcijfer bleek ook in de vorige collegeperiode waarin de VVD in het stadsbestuur zat een effectief instrument en met ons voorstel willen we aan dat succes een vervolg geven. We leggen de lat opnieuw hoog.” Aldus Van der Ree.

VVD, D66 en de SP droegen in hun voorstel verscheidene manieren aan om de doelstelling te realiseren en naast nieuwbouw te kijken naar onder andere transformatie van leegstaande kantoren, de mogelijkheden tot woningdelen te verruimen of (gedeeltelijk) leegstaande verzorgingshuizen te benutten.

Ook hebben de indieners ervoor gepleit om rekening te houden met de huurtoeslaggrens voor huurders jonger dan 23 jaar en de corporaties dan ook te verzoeken om in te zetten op de realisatie van woonruimte, die betaalbaar is voor huurders in de leeftijdscategorie onder de 23, zodat er voor zoveel mogelijk studenten of werkende jongeren ruimte is om een bijdrage te leveren aan het succes van Amsterdam. Het stadbestuur heeft toegezegd dat minstens 60% van de te realiseren studentenwoningen gericht is op studenten tot 23 jaar en minstens 80% een kale huurprijs van maximaal €500,- per maand zal hebben.