VVD wil samenvoegen van woningen duidelijker en eenvoudiger

In Amsterdam gelden veel verschillende regels met betrekking tot het samenvoegen van woningen. Ook verschillen de regels per stadsdeel en betaalt men in sommige stadsdelen een hoge ‘samenvoegboete’ en in andere niet. De VVD wil dat deze onttrekkingsboete voor eigenaar-bewoners in de hele stad wordt afgeschaft en vraagt het stadsbestuur om een duidelijk overzicht van de regels en de mogelijkheden tot samenvoegen in de gehele stad.

Raadslid Daniel van der Ree: “Het samenvoegen van woningen zonder onnodige financiële en bureaucratische obstakels kan een belangrijke bijdrage leveren aan de huisvesting van gezinnen in de stad en het laten doorgroeien van gezinnen in hun eigen woonomgeving. Ook levert het een bijdrage aan het creëren van huurwoningen in het middensegment en daarmee de zo noodzakelijke doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt.”

De afgelopen jaren waren er verschillende pilots en regelingen van kracht op het gebied van samenvoegen van woningen. De VVD zou graag de stand van zaken vernemen en willen weten of stimulerende regelingen eventueel verlengd zouden kunnen worden.

Daarnaast zijn er grote verschillen in regelgeving tussen de stadsdelen. Zo wordt van een eigenaar-bewoner in Zuid die twee woningen wil samenvoegen geen compensatie geëist, terwijl eenzelfde geval in West of Centrum al snel tienduizenden euro’s boete aan de gemeente moet afdragen (6% van de WOZ-waarde van de kleinste woning). Op dit moment zijn de mogelijkheden vaak onduidelijk en de regels niet eenduidig en dat is wat betreft de VVD een gemiste kans. Daarom vraagt de VVD het stadsbestuur om duidelijkheid over de verschillen tussen de stadsdelen, bovendien wil de VVD dat voor eigenaar-bewoners de samenvoegboete in de vorm van een compensatie-eis in de hele stad wordt afgeschaft.

Daniel van der Ree: “In het coalitieakkoord hebben we afgesproken in te zetten op een groter aanbod betaalbare huurwoningen voor middeninkomens (tot €1000 per maand) en het samenvoegen van woningen kan bijdragen aan deze doelstelling. Bovendien profiteren alle Amsterdamse woningzoekenden van betere doorstroming op de woningmarkt”

Lees hier de volledige schriftelijke vragen.

Update 13 maart 2015: Lees hier de beantwoording van de schriftelijke vragen.