Op voorstel VVD start Amsterdam met pilot Social Impact Bonds

Op voorstel van de VVD-fractie gaat Amsterdam de strijd aan tegen jeugdwerkloosheid met behulp van Social Impact Bonds: een vorm van publiek private samenwerking waarbij de overheid de oplossing van een maatschappelijk probleem uitbesteedt aan het bedrijfsleven en zodoende geld bespaart. Marianne Poot: “Door private partijen te betrekken in de strijd tegen jeugdwerkloosheid, kunnen we meer kapitaal en expertise inzetten om meer jongeren duurzaam uit de bijstand te houden.”

Social Impact Bonds bieden een oplossing aan een maatschappelijk probleem dat traditiegetrouw in het domein van de overheid ligt. Gemeente, investeerder en sociaal ondernemer sluiten een prestatiecontract af waarin de doelstellingen en eventueel uit te betalen rendement worden bepaald. “In deze constructie betaalt de gemeente alleen rendement uit op basis van meetbare resultaten dus in dit geval slechts wanneer Amsterdam aantoonbaar bespaart op uitkeringen, kwijtscheldingen of reïntegratietrajecten voor werkloze jongeren”, aldus Marianne Poot.

Social Impact Bonds worden al een aantal jaar met succes in de Verenigde Staten en Groot Brittannië ingezet. In Nederland werkt de gemeente Rotterdam sinds 2013 met een Social Impact Bond constructie om jeugdwerkloosheid terug te dringen. Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft aangegeven om naar aanleiding van het VVD-voorstel ‘De impact van Social Impact Bonds’ medio 2015 met een pilot te willen starten.

Klik hier voor het VVD-voorstel en hier voor de reactie van het college.