Amsterdamse gastvrijheid voor hotels noodzakelijk

Na Soho House, het Clink Youth Hostel in Noord en een hotel dat gepland was op het praktisch onbewoonde Zeeburgerpad dreigt nu een nog te bouwen appartementenhotel in West de gevolgen te ondervinden van de steeds groter wordende Amsterdamse trend: het buurtprotest. Betreurenswaardig want hotels en toerisme zijn een belangrijke bron van inkomsten en zorgen voor nieuwe banen in de stad.

Is deze Amsterdamse ongastvrijheid jegens hotels op de lange termijn niet schadelijk voor de stad? De komst van een hotel zorgt voor directe werkgelegenheid zoals receptionisten en kamermeisjes maar ook indirecte werkgelegenheid in de Amsterdamse  horeca, musea en middenstand. Gemiddeld levert één hotelkamer één voltijdbaan op. Een gunstig neveneffect in een stad die kampt met hoge werkloosheidscijfers. De opkomst van lokale protestacties tegen hotels brengt de positie van Amsterdam als vestigingsstad voor hotels en dus de werkgelegenheid in gevaar.

Daar komt nog eens bij dat nieuwe hotelconcepten in gebieden buiten de binnenstad bijdragen aan de alom gewenste spreiding van drukte. Door bewoners vanaf het begin in het proces mee te nemen en voor te lichten, kunnen misverstanden uit de wereld worden verholpen en de positieve kanten van de komst van een hotel worden benadrukt. Veel buurtbewoners hebben immer ook baat bij de komst van aantrekkelijke horeca en middenstand.

In plaats van direct uit te gaan van het slechtste scenario is het veel constructiever om te kijken naar de kansen voor de buurt. Maak inzichtelijk hoeveel banen het voor de buurt en de stad oplevert, hoe het bijdraagt aan de levendigheid en formuleer een plan van aanpak tegen eventuele overlast. Voor zowel stadsbestuur als bestuurscommissies een schone taak.

 

Marja Ruigrok

Fractievoorzitter VVD Amsterdam

Gertjan Neerhof

Woordvoerder Economie VVD Amsterdam West

(Dit opinieartikel stond in Het Parool van 24 januari 2015)