VVD kritisch over rol gemeente in prostitutiebedrijf in zelfbeheer

Het college van Amsterdam heeft besloten een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een door sekswerkers zelf te runnen prostitutiebedrijf. Daarvoor gaat de gemeente op zoek naar een partij die vijf prostitutiepanden wil overnemen en ze wil verhuren aan een prostitutiebedrijf in zelfbeheer. Indien de gemeente geen partij vindt die de panden wil kopen, wordt onderzocht of de gemeente zelf eigenaar kan worden. De VVD onderschrijft de bedoelingen van het stadsbestuur om de positie van Amsterdamse sekswerkers te versterken en misstanden als mensenhandel, uitbuiting en slechte werkomstandigheden te bestrijden, maar is zeer kritisch over de rol die de gemeente hierin moet spelen.

In 2013 heeft de gemeenteraad een motie van GroenLinks, PvdA en D66 aangenomen die opriep om zelfstandig werken in de prostitutie zonder tussenkomst van derden mogelijk te maken. Hoewel de VVD voorstander is van een coƶperatie van zelfstandige sekswerkers die gezamenlijk een pand beheren en hun eigen bedrijfsvoering voeren, is er destijds tegen dit plan gestemd, omdat de VVD van mening is dat de gemeente hier een terughoudende rol in zou moeten spelen. De gemeente kan misstanden in deze sector tegengaan door toezicht te houden en te handhaven. Juist voor sekswerkers zelf is een onafhankelijke overheid van belang. Op het moment dat de gemeente ramen gaat verhuren, komt die in het geding.

Het aantrekken en verhuren van prostitutiepanden is volgens de VVD geen taak voor de gemeente en staat daarnaast haaks op het voornemen om meer gemeentelijk vastgoed af te stoten. De VVD zal de uitkomsten van het onderzoek afwachten en afhankelijk van de nadere uitwerking een definitief oordeel vormen over het plan. Voor nu is de VVD van mening dat er alles op alles moet worden gezet om een maatschappelijk betrokken investeerder te vinden, die dit project voor zijn rekening wil nemen.

 

NRC Eigen Raam