Geef burgemeesters meer ruimte om ronselaars hun werk onmogelijk te maken

In een gezamenlijk opinieartikel in de NRC van dinsdag 10 februari pleiten de fractievoorzitters van de VVD in de vier grote steden ervoor de voetbalwet toe te kunnen passen op ronselaars voor de jihad.

De vier fractievoorzitters uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen dat burgemeesters de mogelijkheid krijgen de voetbalwet, die de mogelijkheid geeft om huisarrest of gebiedsverboden op te leggen bij verstoringen van de openbare orde, ook toe te passen op ronselaars voor de jihad. Gemeenten en burgemeesters spelen immers een grote rol bij het voorkomen van radicalisering en de VVD pleit er dan ook voor om alles in het werk te stellen om ook op lokaal niveau het werk van ronselaars onmogelijk te maken.

De afgelopen weken is er veel gesproken over (teruggekeerde) jihadreizigers. De vier fractievoorzitters willen meer aandacht voor de aanpak van ronselaars en tussenpersonen die jihadgang mogelijk maken én intolerantie en haat verspreiden in de steden, nu de verscherping van de 'voetbalwet' vorige week is aangenomen in de Tweede Kamer. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat ronselaars niet meer bij scholen, buurthuizen en jeugdhonken kunnen komen en ongestoord hun gang kunnen gaan. Naast gebiedsverboden stellen zij specifieke contactverboden voor. Bij overtreding is het spel uit en verdwijnt de ronselaar achter de tralies.

Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Radicalisering moet in de kiem worden gesmoord. Daarom is het zaak burgemeesters meer mogelijkheden te geven ronselpraktijken aan te pakken.’’ 

Klik hier om het opiniestuk te lezen.

 


Opinie NRC Jihadisme