Bureaucratie schrikt belangrijke investeerders in Amsterdam af

VVD Amsterdam wil dat Amsterdam zo goed mogelijke service levert aan investeerders, ondernemers en alle andere Amsterdammers. De VVD wil dat bij alle grote projecten één contactpersoon vanuit de gemeente wordt aangesteld zodat initiatiefnemers niet keer op keer met talloze verschillende ambtenaren om de tafel hoeven. Raadslid Daniel van der Ree: “Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat de gemeente Amsterdam soms onnodig stroperig en bureaucratisch werkt. Dit schrikt bijvoorbeeld marktpartijen af die zo belangrijk zijn voor de bouw van voldoende woningen in de stad. Daarom roept de VVD het stadsbestuur op om werk te maken van snelle en duidelijke gemeentelijke service."

In december 2014 haalde de VVD de casus van een grote projectontwikkelaar aan, die momenteel de Campus Diemen Zuid en de nieuwbouwwijk Holland Park ontwikkelt, beide in de gemeente Diemen. Deze ontwikkelde eerder ook projecten in Amsterdam, maar verliet de stad, naar eigen zeggen vanwege de ambtelijke en politieke tegenwerking, de bureaucratie en de onmogelijkheid harde afspraken te maken. De ontwikkelaar sprak de verwachting uit dat realisatie van een vergelijkbaar project in Amsterdam, door bureaucratie anderhalf jaar langer in beslag zou nemen dan in Diemen. Hierdoor worden o.a. wegens de rentelasten veel projecten voor investeerders onhaalbaar.

In zijn antwoord gaf wethouder Eric van der Burg aan dat de ontwikkelaar in Diemen contact heeft met 8 gemeenteambtenaren, waar dat er in Amsterdam maar liefst 100 zouden zijn.

In februari 2015 werd de herbestemming van het voormalige verzorgingshuis De Wittenberg behandeld. Eigenaar van De Wittenberg, de Diaconie van de Luthers Evangelische Kerk, zoekt al ruim tien jaar naar een geschikte invulling van het monumentale pand.

De projectleider van de herbestemming van De Wittenberg in dienst van de Diaconie, gaf na zijn inspraak in de raadscommissie aan de laatste jaren intensief contact met de gemeente gehad te hebben. Uit de capita selecta van overleg met de gemeente, het stadsdeel en diverse gemeentelijke diensten die hij uitdeelde blijkt dat de Diaconie sinds augustus 2013 maar liefst 134 gesprekken met de gemeente gehad heeft over de herbestemming.

De VVD is van mening dat dergelijke stroperige bureaucratie, die blijkt uit bovengenoemde voorbeelden, investeerders afschrikt die Amsterdam hard nodig heeft om haar bouwdoelstellingen te bereiken. Van der Ree: "Ook voor een grote gemeente als Amsterdam zou het mogelijk moeten zijn voor zowel Amsterdamse burgers, investeerders en ondernemers zo min mogelijk bureaucratische drempels op te werpen en bij voorkeur één contactpersoon/accounthouder bij de gemeente als aanspreekpunt te hebben." Daarom stelde de VVD vandaag de volgende vragen aan het stadsbestuur:

  1. Hoe kan het bestaan dat een projectontwikkelaar in Diemen met 8 gemeenteambtenaren contact heeft, waar hij voor een vergelijkbaar project in Amsterdam contact zou hebben met 100 gemeenteambtenaren? Graag een nadere uitleg.
  2. Hoe kan het bestaan dat de Diaconie van de Luthers Evangelische Kerk in anderhalf jaar 134 gesprekken heeft gevoerd met de gemeente over de herbestemming van De Wittenberg? Is deze zware bureaucratische druk gebruikelijk? Gaarne een nadere uitleg.
  3. Is het College het met de VVD eens dat beide genoemde voorbeelden voor een marktpartij een reden kunnen zijn om wel twee keer na te denken voor zij in de stad investeert?
  4. In hoeverre wordt binnen de reorganisatie van het gemeentelijke apparaat stroperigheid, eventuele tegenwerking van marktpartijen en bureaucratie aangepakt? Gaarne een nadere uitleg.
  5. Kunnen marktpartijen die dergelijke grote projecten uitvoeren één contactpersoon en/of relatiemanager bij de gemeente toegewezen krijgen? Zo ja, hoe gaat dat in zijn werk en zo nee, waarom niet?
  6. Kan het College aangeven hoe de bureaucratische druk in Amsterdam zich verhoudt tot die in andere (G4-)gemeenten?
  7.  Is het College het met de VVD eens dat het verschil met bijvoorbeeld Diemen, ondanks het verschil in omvang tussen de gemeenten, uitzonderlijk groot is? En is het College van mening dat er een op dat gebied een cultuuromslag zou moeten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft het College al maatregelen genomen? Gaarne een nadere uitleg.
  8. Ontwikkelt het College andere plannen om de stroperigheid zoals beschreven in de twee voorbeelden in de toekomst te voorkomen, of is zij bereid deze te ontwikkelen? Gaarne een nadere uitleg.