Stimulans lokale economie goed voor Amsterdam en werkgelegenheid

Amsterdam trekt de komende jaren 32 miljoen uit voor economische structuurversterking. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Iedere investering in de economie is een investering in de werkgelegenheid. Op voorstel van de VVD zal daarom bij grote projecten de directe en indirecte werkgelegenheid worden berekend zodat het draagvlak bij Amsterdammers wordt vergroot.”

Bij de plannen van het college diende de VVD een voorstel om gedurende de periode projecten te evalueren met belanghebbenden. “Om ervoor te zorgen dat het geld voor de  zo effectief mogelijk wordt ingezet is het belangrijk dat gaandeweg met organisaties wordt gesproken die bedrijven, kennisinstellingen maar ook bewoners vertegenwoordigen. Op deze wijze zien we of we op de goede weg zitten en kan waar nodig worden bijgestuurd”, aldus Ruigrok. 

Op aandringen van de VVD gaat het stadsbestuur aan de slag met deeleconomie. Marja Ruigrok: “Delen is het nieuwe hebben; steeds meer startende ondernemers komen met initiatieven op het vlak van deeleconomie. Voor de VVD is het belangrijk dat we niet in de reflex van extra regels schieten. Voor iedereen geldt wetgeving, op basis daarvan kunnen we handhaven. Maar we moeten ook durven kijken naar het wegnemen van regels die niet meer nodig zijn voor zowel nieuwe als bestaande ondernemers.”