Vier Vragen voor een Fractielid: Cees Eenhoorn

Cees Eenhoorn is de nieuwste aanwinst van de VVD-fractie in Amsterdam. Als duo-raadslid vertegenwoordigt hij de VVD in de commissies Wonen & Bouwen en Infrastructuur & Duurzaamheid. Vier Vragen aan het nieuwste raadslid.

Cees Eenhoorn 2

Cees, voor je installatie als duo-raadslid was je actief voor de VVD in Noord. In 2013 gaf je aan dat er op twee gebieden grote verbeterslagen te maken waren voor het stadsdeel: veiligheid en werkloosheid. Is je visie daarop inmiddels veranderd?

Mede dankzij de inspanningen die we als VVD-fractie in Noord hebben geleverd zijn er een aantal flinke slagen gemaakt, waarvan de afname van overlast en winkeldiefstallen op het winkelcentrum Buikslotermeerplein er één is. Daarnaast heeft het winkelcentrum een derde KVO-ster (Keurmerk Veilig Ondernemen) gekregen. Helaas zien we ook dat het aantal inbraken het afgelopen jaar weer is toegenomen. Veiligheid blijft dan ook een speerpunt, zoals het dat altijd is voor de VVD: Amsterdammers moeten zich veilig voelen in hun stad. 

De werkloosheid in Noord is hoog. Toch ben ik optimistisch gestemd over de toekomst. Noord werkt momenteel als een magneet op nieuwe ondernemers, en die vestigen zich niet meer alleen op  de IJ-oever maar ook steeds verder in Noord. Hoewel nog niet alle noorderlingen meeprofiteren van nieuwe Noordse ondernemers ben ik ervan overtuigd dat deze ondernemers een vliegwielfunctie hebben: door hun vestiging trekken zij weer anderen aan, waardoor op langere termijn iedereen meeprofiteert. We moeten dan ook blijven zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat. In mijn eerste commissievergadering als duo-raadslid onderstreepte ik daarom bijvoorbeeld het belang van deregulering om duurzaam ondernemen makkelijker te maken.

Wat neem jij persoonlijk mee uit Noord dat jou nu van pas komt in de commissies waarin je zitting neemt? En wat kan de rest van Amsterdam van Noord leren?

Wat ik de afgelopen jaren vooral heb geleerd is, hoe belangrijk het is om draagvlak te hebben. Je ideeën en voorstellen kunnen nog zo goed zijn – als je geen support hebt georganiseerd, ben je kansloos. Draagvlak zoeken en allianties aangaan dus. Amsterdam Noord heeft zich in een paar jaar tijd ontwikkeld van een economisch onderontwikkeld en achtergebleven stadsdeel tot een hippe en voortvarende plek waar mensen maar al te graag willen wonen en ondernemen. Daar hebben verschillende factoren aan bijgedragen maar wat het belangrijkst is, is dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven. Zowel letterlijk als figuurlijk. Die ruimte is er in heel Amsterdam – daar ben ik van overtuigd.

Je draagt de noorderlingen duidelijk een warm hart toe. Welk pareltje van Amsterdam Noord wordt door velen over het hoofd gezien, maar zou meer bekendheid moeten krijgen?

Ik laat inderdaad geen mogelijkheid voorbij gaan om Noord in het zonnetje te zetten. Het is dan ook een fantastisch stadsdeel! Mijn Noordse parel is het landelijke gebied. Hoewel Landelijk Noord natuurlijk niet echt onontdekt is, wil ik graag nog eens benadrukken hoe mooi en veelzijdig het is. Niet alleen om te fietsen en te wandelen, maar ook om te zeilen, te surfen, te eten en te drinken, en tegenwoordig zelfs om te shoppen. Momenteel lopen er diverse initiatieven om Landelijk Noord te verbinden met het stedelijke gebied: kleinschalige, specialistische ondernemers zijn succesvol in het produceren en afzetten van lokale producten. Mooi voorbeeld daarvan is De IJstuin in Zunderdorp, waar je een overheerlijk en biologisch boerenijsje kunt eten. Ook fijn: je kunt gewoon met de auto gaan en parkeren is gratis.

De volgende Vier Vragen worden gesteld aan Marianne Poot. Welke vraag zou je haar graag zien beantwoorden?

Het is geen verrassende vraag, maar ik stel hem toch. Marianne, je hebt destijds de stap van de deelraad naar de gemeenteraad gemaakt. Hoe heb je het verschil ervaren? Wat viel je mee? Wat viel je tegen?

Marianne Poot zal in de volgende editie van Vier Vragen voor een Fractielid antwoord geven op Cees' vraag.