VVD wil inzicht in intrekken verblijfsvergunning criminele vreemdelingen

De Amsterdamse VVD-fractie wil van burgemeester Van der Laan precies weten hoeveel vreemdelingen met een verblijfsvergunning op de Top600-lijst staan en van hoeveel van hen het voorwaardelijke verblijfsrecht inmiddels is ingetrokken. Raadslid Dilan Yesilgoz-Zegerius is van mening dat er binnen de Top600-aanpak actief aandacht besteed moet worden aan het intrekken van verblijfsvergunningen: “Ten eerste willen wij dat het actief wordt toegepast. Op de Top600-lijst staan de meest hardnekkige criminelen van de stad, die zich veelvuldig schuldig maken aan ernstige delicten als overvallen en straatroven. We doen er alles aan om hen op het rechte pad te krijgen, maar op een gegeven moment is het klaar en heb je je toekomst in dit land verspeeld. Daarnaast zou het dreigen met het intrekken van de verblijfsstatus wel eens een goede stok achter de deur kunnen zijn. Het is of je leven beteren en zorgaanbod accepteren, of je bent hier niet meer welkom.”

Op basis van de Vreemdelingenwet bestaat de mogelijkheid om vreemdelingen die een misdrijf hebben begaan niet alleen strafrechtelijk te vervolgen, maar ook hun verblijfsrecht te beëindigen. Het gaat daarbij zowel om verblijfsvergunningen voor bepaalde als onbepaalde tijd. Om te bepalen of een veroordeling consequenties heeft voor het verblijfsrecht, wordt een verband gelegd tussen de hoogte van de opgelegde straf en de rechtmatige verblijfsduur in Nederland. Hoe langer de vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft, hoe zwaarder de straf moet zijn om tot beëindiging van het verblijfsrecht over te kunnen gaan. De VVD wil dat die toets standaard uitgevoerd wordt bij een veroordeling.

Aangezien personen op de Top600-lijst per definitie behoren tot een categorie criminelen die zich veelvuldig schuldig maken aan ernstige delicten zoals High Impact Crimes, wil de VVD precies weten hoeveel van hen een verblijfsvergunning hebben die ingetrokken kan worden. VVD-raadslid Dilan Yesilgoz-Zegerius: “We hebben het hier over de meest hardnekkige criminelen van Amsterdam. Sommige van hen hebben al jarenlange celstraffen op hun criminele cv staan. Als zij al niet voor het intrekken van een verblijfsvergunning in aanmerking komen, wie dan wel?” 

De aanwezigheid van criminele vreemdelingen, waaronder een grote groep veelplegers, in Nederland is voor de VVD een doorn in het oog. Om de samenleving te beschermen moet actief worden ingezet op het intrekken van de verblijfstitel en daaropvolgend op het daadwerkelijk laten terugkeren –al dan niet door middel van gedwongen uitzetting- van criminele vreemdelingen. “Het is belangrijk dat als criminelen hun verblijfsvergunning kwijt raken, ze ook direct na hun detentie terugkeren naar het land van herkomst. Er moet voorkomen worden dat deze groep in de illegaliteit verdwijnt”, aldus Yesilgoz-Zegerius. Vorig jaar bleek na vragen van de VVD al dat er op de Top600-lijst 28 illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen staan.