Kaya loopt stage bij de Amsterdamse VVD

Afgelopen weken liep Kaya, leerling uit de vijfde klas atheneum van het Geert Groote College Amsterdam, een vrije stage op het fractiebureau. Lees hier hoe ze dit ervaren heeft.

Dit jaar mocht ik vanuit de school een vrije stage plek zoeken. Ik, als liberaal lichtpuntje in het socialistisch bolwerk van mijn school koos er logischerwijs voor om deze vrije keuze te benutten door VVD-fractie Amsterdam aan te schrijven.  Een antwoord op mijn mail bleef niet lang uit: het was geen probleem dat ik twee weken lang stage liep op het fractiebureau.

Zo enthousiast als ik de twee weken begon, ben ik ze ook geëindigd.  De eerste dag had ik een druk schema vol vergaderingen, een overleg en een afsluitend borreluurtje met een lezing van staatssecretaris Eric Wiebes in Politiek Café Libertijn. Toen ik de mail naar de fractie verstuurde had ik geen verwachtingen en had ik vooral niet verwacht dat ik bij zoveel betrokken kon worden. Ik heb fractievergaderingen, een raadsvergadering, een commissievergadering en zelfs nog meer bijgewoond. Ik  heb mogen genieten van een enorme kijk in de liberale keuken.

Ook ben ik op werkbezoek geweest met wethouder Eric van der Burg. Dit betekende niet alleen een auto met chauffeur maar ook ongelooflijk veel gezelligheid. Dit geldt overigens ook over de rest van de Amsterdamse VVD: Iedereen is open, gezellig, en behulpzaam.  

Ik houd mijn profielwerkstuk (een werkstuk dat elke leerling in de laatste of voorlaatste klas van de bovenbouw moet maken) over de stelling: “een liberale wereld is een betere wereld”, die ik uiteraard positief verdedig. Het onderzoek dat ik hiervoor moet doen heb ik goed kunnen uitvoeren door middel van korte interviews met VVD-raadsleden. Ik ben erg dankbaar voor de tijd die ik heb gekregen om hier aan mijn profielwerkstuk te werken, dat scheelt  mij weer een opoffering van mijn beperkte vrije tijd. 

Ik ben door middel van mijn stage tot tal van nieuwe inzichten en ideeën gekomen. Ik heb veel extra kennis opgedaan. Ik merk dat hoe meer ik weet van de maatschappij en politiek, hoe liberaler ik word.  

Kaya