VVD wil maatregelen tegen particuliere erfpacht

VVD Amsterdam wil dat het Amsterdamse stadsbestuur in actie komt tegen particuliere erfpacht. Het gaat daarbij om 10.000 woningen van Amsterdammers die niet op gemeentelijke erfpachtgrond staan, maar op erfpachtgrond van particulieren. Raadslid Daniel van der Ree: “Banken verstrekken sinds 2010 geen hypotheken meer voor een woning op particuliere erfpachtgrond, daarom zitten de bewoners praktisch gevangen in hun huis. Wij vragen het college dan ook om te bemiddelen tussen banken, woningbezitters en particuliere verpachters en het probleem aan te kaarten bij de Rijksoverheid.”

In Nederland bestaan circa 250.000 particuliere erfpachtcontracten, waarvan circa 10.000 in Amsterdam. Sinds 2010 verstrekken banken in principe geen hypotheken meer op woningen op particuliere erfpacht i.v.m. de onvoorspelbaarheid van de erfpachtlasten, waardoor deze woningen de facto onverkoopbaar zijn. Vele Amsterdammers zijn hierdoor in de problemen gekomen. Daniel van der Ree: “Nu de woningmarkt aantrekt willen wij graag dat het stadsbestuur zich inzet om de banken te bewegen toch woningen op particuliere erfpacht te financieren.”

Sinds 2010 bestaat een regeling vanuit de gemeente om de bloot eigendom van particuliere erfpacht te verwerven, nadat erfpachters eerst zelf de mogelijkheid krijgen de bloot eigendom te verwerven. Voorwaarde van overdracht van de bloot eigendom is medewerking van de particuliere erfverpachter. “Wij vragen het college om een evaluatie van deze regeling, waarbij we graag willen kijken of er nog praktische of juridische drempels weggenomen kunnen worden om zoveel mogelijk particuliere erfpachters uit de problemen te helpen”, aldus Van der Ree.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor een particuliere erfpachter om zijn voorwaarden te laten valideren door een notaris. Een ‘groene’ oftewel ‘Positieve Notariële Opinie’ op een erfpachtcontract houdt in dat de bepalingen in het erfpachtcontract voldoen aan de criteria zoals opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Banken zullen in dat geval gewoon financieren. Naast de groene opinie kan de notaris ook een ‘oranje’ (bepalingen in het erfpachtcontract voldoen niet volledig aan de criteria) of een ‘rode’ (bepalingen in het erfpachtcontract voldoen niet aan de criteria) opinie afgeven. Van der Ree: “Ook van deze mogelijkheid zijn wij benieuwd wat de resultaten zijn. Wij willen graag weten hoeveel Amsterdammers er uiteindelijk verlost zijn van de particuliere erfpacht en hoe we dat aantal kunnen gaan verhogen.”

Lees hier de volledige schriftelijke vragen.