De VVD geeft richting aan een duurzaam Amsterdam

Vandaag werd in de Amsterdamse gemeenteraad de Agenda Duurzaamheid van het stadsbestuur aangenomen. VVD Amsterdam is blij met deze ambitieuze visie op een duurzame stad. De VVD staat voor een realistische en effectieve aanpak van de duurzaamheidsproblemen op het gebied van energie, luchtkwaliteit en afval. De VVD vindt het belangrijk dat er op een doelmatige en slimme manier in duurzaamheid geïnvesteerd wordt en heeft dan ook met succes gepleit voor een zichzelf terugverdienend energiefonds.

Raadslid Werner Toonk: “Wij zijn blij met de ambities die dit stadbestuur met deze plannen uitspreekt. Bovendien heeft de raad enkele voorstellen van de VVD omarmd waarmee we een liberale richting aan deze agenda geven.”

Op voorstel van de VVD is expliciet in de plannen voor een duurzaam energiefonds opgenomen dat het geld in dit fonds zichzelf terug moet verdienen. Zo kan het fonds steeds opnieuw gebruikt worden om nieuwe projecten te financieren en geeft de gemeente niet zomaar haar geld uit.

Cees Eenhoorn, woordvoerder Duurzaamheid: “Wij vinden het heel goed dat er op een slimme manier geïnvesteerd wordt in duurzaamheid en wij willen de succesvolle lijn die door het vorige college is ingezet graag vasthouden en uitbreiden.”

Daarnaast vraagt de VVD met een voorstel meer aandacht voor doorstroming in de stad. Werner Toonk: “Dit is voor ons een essentieel thema. Verbeterde doorstroming is niet alleen goed voor de Amsterdamse verkeersdeelnemer, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Wij zijn dan ook blij dat er in de plannen meer aandacht aan doorstroming besteed zal gaan worden.”

Ook leidde een voorstel van de VVD ertoe dat de gemeente Amsterdam in de toekomst papierloos zal gaan werken. Dagelijks worden er talloze kilo’s papier verbruikt in de gemeentelijke organisatie die ook  nog eens met auto’s worden rondgereden door de stad. Wat betreft de VVD onnodige verspilling in het digitale tijdperk waarin de gemeente het goede voorbeeld moet gaan geven. Toonk: "Wat ons betreft werkt deze hele gemeente in 2020 gewoon papierloos."

Ten slotte werd een voorstel van de VVD aangenomen om het rendement per euro als uitgangspunt in de plannen op te nemen. Cees Eenhoorn: “De VVD staat voor realistische en doelmatige besteding van belastinggeld en vindt duurzaamheid een belangrijk thema waarbij voor de bewoners van Amsterdam het maximale duurzaamheidsrendement per euro behaald moet worden.”