Raad stemt in met VVD-voorstel bedrijfsleven in te zetten in strijd tegen werkloosheid

Op voorstel van de VVD-fractie gaat Amsterdam de strijd aan tegen jeugdwerkloosheid met behulp van Social Impact Bonds: een vorm van publiek private samenwerking waarbij de overheid de oplossing van een maatschappelijk probleem uitbesteedt aan het bedrijfsleven en zodoende geld bespaart. Marianne Poot: “Door het bedrijfsleven te betrekken in de strijd tegen werkloosheid onder de jeugd of alleenstaande ouders, kunnen we meer kapitaal en expertise inzetten en zo meer jongeren –ook op de lange termijn- aan werk te helpen.”

Steeds vaker worden bedrijven ingezet om maatschappelijke problemen op te lossen die traditiegetrouw in het domein van de overheid liggen. Gemeente, investeerder en sociaal ondernemer sluiten een Social Impact Bond ,een prestatiecontract waarin de doelstellingen en eventueel uit te betalen rendement worden bepaald, af. “In zo’n Social Impact Bond kan worden afgesproken dat Amsterdam op basis van aantoonbare besparingen op uitkeringen, kwijtscheldingen of reïntegratieprojecten rendement uitbetaalt aan deelnemende bedrijven”, aldus Marianne Poot. “ Van het bedrijfsleven verwachten we inzet van kapitaal en expertise om jongeren en alleenstaande ouders  duurzaam uit de bijstand te houden.”

Social Impact Bonds worden met succes in de Verenigde Staten en Groot Brittannië ingezet. In Nederland werkt de gemeente Rotterdam sinds 2013 met een Social Impact Bond constructie om jeugdwerkloosheid terug te dringen. Amsterdam wil nu naar aanleiding  van het VVD-voorstel ‘De impact van Social Impact Bonds’ medio 2015 met een pilot starten.