VVD Amsterdam Noord: “30 miljoen voor verbeteren verkeer rond basisscholen Amsterdam Noord”

De verkeerssituatie rond basisscholen het Twiske en de IJsbreker in Amsterdam Noord is onveilig. Vandaag bracht VVD-fractievoorzitter Elisabeth Groot samen met VVD-TweedeKamerleden Jeroen van Wijngaarden en Barbara Visser een bezoek aan de twee scholen.

Er gebeuren veel (bijna)verkeersongelukken bij deze scholen doordat er de afgelopen jaren te weinig aandacht voor dit probleem is geweest vanuit het stadsdeelbestuur. Een bezorgde ouder op het schoolplein meldt: “Het verkeer hier is al jaren een probleem. Het enige wat het stadsdeelbestuur heeft gedaan is een paar strepen op de weg plaatsen”. 

Volgens fractievoorzitter Groot is het tijd stevig te investeren in de verkeersveiligheid rond en naar scholen. Door het burgerinitiatief 'Kinderen in Noord veilig naar school' staat het onderwerp nu op de agenda. Ze wil dat bij de aanpak van achterstallig onderhoud van de openbare ruimte, waarvoor het Stadsdeel 30 miljoen euro aanvraagt bij de Gemeenteraad, prioriteit wordt gegeven aan de situaties rond scholen. Groot: "Dit is een prachtig burgerinitiatief. Het geeft een stevige impuls om grote verkeersproblemen nu echt aan te pakken".