VVD wil Staalmanplein behouden

Amsterdam telt ruim 8500 rijks- en gemeentelijke monumenten. Wie aan monumenten denkt zal al snel aan de grachtengordel en de Amsterdamse School denken. Maar ook in Nieuw West is na de Tweede Wereldoorlog veel fraais gebouwd. Veel van deze ‘monumenten van de toekomst’ worden door velen nog niet als zodanig erkent. Daarom moeten we voorzichtig met onze westelijke tuinsteden omgaan.

Deze week kregen we van erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en de bewonersvereniging ProWest (de vereniging die de westelijke tuinsteden promoot) een signaal dat het Staalmanplein in gevaar is. Woningbouwcorporatie De Alliantie, de eigenaar van het gehele ensemble, zou aansturen op gedeeltelijke sloop van de bebouwing rondom dit plein in Nieuw-West. De Alliantie zou de woningen weliswaar willen renoveren, maar de laagbouw rondom het plein willen slopen, waardoor de cultuurhistorische waarde van het gehele ensemble grotendeels verloren zou gaan.

Het Staalmanpleincomplex is in de tweede helft van de jaren vijftig gebouwd naar ontwerp van de architecten Keesman en Staal. Het complex valt op door zijn l-vorm met schuine balkons en de kiosken aan de westzijde. Het tot op heden volledig behouden gebleven ensemble wordt hoog gewaardeerd. Op de ordekaart van Bureau Monumenten en Archeologie is het een ‘Orde 2’ complex en in de nota cultuurhistorie van stadsdeel Nieuw-West is het plein opgenomen als een belangrijk ankerpunt. Architect Staal ontwierp ruim tien jaar later overigens de Overhoeks toren in Amsterdam Noord. Op de foto het Staalmanplein met de kiosken in 1971. 

Staalmanplein 2

(bron: http://www.beeldbank.amsterdam.nl )

De VVD pleit onomwonden voor behoud van het gehele Staalmanplein ensemble.

Dat inzet voor behoud van naoorlogs erfgoed succesvol kan zijn bewijst onze strijd voor het behoud van de Aireywoningen van architect Berghoef aan de Burgemeester de Vlugtlaan. In januari 2013 dienden VVD en PvdA het initiatiefvoorstel ‘Naoorlogs Erfgoed in beeld en benut’ in, waarin gepleit werd voor behoud van naoorlogse architectuur, waaronder de Aireystrook. Ook de SP heeft zich ingezet voor het behoud van deze woningen. Eigenaar Eigen Haard besloot begin 2015 definitief de woningen niet te slopen maar te renoveren.

Op woensdag 25 maart zal de VVD wethouder Laurens Ivens in de raadscommissie Wonen en Bouwen aanspreken op het behoud van het Staalmanpleinensemble.