Het is druk, het groeit en het heet Amsterdam

Ondanks de drukte wordt Amsterdam geen tweede Venetië stellen VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok en D66-raadslid Guus Bakker in hun opinieartikel in Het Parool. Koester de dynamiek, de vitaliteit, de reuring, maar de stad moet wel schoner.

Het is druk. Iedereen praat en schrijft er over. Het aantal inwoners groeit, het aantal fietsers groeit en er komen elk jaar meer bezoekers. Het is niet tegen te houden. De grenzen staan open en mensen houden van Amsterdam. Voor de economie van héél de stad is dat goed nieuws, maar het heeft minder leuke gevolgen voor de mensen die midden in die drukte wonen. Gaat de gemeente daar nog iets mee doen?

In de eerste plaats, vinden wij, moeten die mensen hulp krijgen. Het is vreselijk als er iemand staat te plassen in je portiek. Voor inwoners van het centrum die dat meemaken, moet er assistentie komen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En daarmee bedoelen we méér dan alleen een meldpunt. We hebben een team voor ogen van mensen, die daadwerkelijk komen helpen om overlast in goede banen te leiden.

In deze krant zijn meer goede ideeën gelanceerd. Bijvoorbeeld: auto’s niet op straat parkeren maar zoveel mogelijk ondergronds in garages. Daar zijn we het mee eens. Voor voetgangers méér stoep. Eens. Met verkeerslichten ook voor fietsers een groene golf creëren. Eens. Meer hulpkrachten op straat om mensen wegwijs te maken. Ze zijn er al maar het kan meer: welkom medewerkers, verkeersbegeleiders, busstewards en horeca gastheren. Betere spreiding, zowel in tijd (ruimere openingstijden voor iedereen) als in plaats. Voor veel bezoekers is de Arena Boulevard inmiddels de eerste bestemming, er mag, wat ons betreft, nu worden nagedacht over een tweede Rijks, ook aan de andere kant van de ring!

De wens dat Amsterdam schoner moet, staat bij velen bovenaan het verlanglijstje. Op plekken waar het druk is, staan te vaak uitpuilende vuilnisbakken. Er is nog altijd te veel zwerfvuil en nu Amsterdammers hun huis steeds vaker verhuren, is twee keer per week vuil ophalen al snel te weinig. Om de stad schoner te krijgen en schoner te houden hopen we zo snel mogelijk extra budget te vinden binnen de gemeentebegroting. De stad moet zo schoon zijn als zij was bij de inhuldiging van koning Willem Alexander - en nu standaard.

Over drukte zijn ook dingen geschreven waar we het niet mee eens zijn.

-   Amsterdam wordt geen tweede Venetië. Venetië is moeilijker bereikbaar, moeilijker begaanbaar en je kan er niets anders dan toeristen ontvangen. In Amsterdam verdienen de meeste bedrijven hun geld met heel andere zaken dan alleen met toeristen.

-   Het zijn ook niet alleen toeristen, die de binnenstad bezoeken. Het zijn ook mensen uit de regio en uit Amsterdam zelf. Die mensen gaan we toch de toegang niet verbieden?

-   Amsterdam is niet overal druk. Echt druk is het op een twintigtal plekken, zoals de Kalverstraat, langs de grachten of op het Rembrandtplein. En het eerste wat de gemeente moet doen is kijken naar de mensen die op zo’n drukte-plek wonen. Zij moeten hulp krijgen. 24/7 assistentie en een schone stoep.

De binnenstad groeit, al sinds jaren. Het Concertgebouw is ooit gebouwd in de weilanden, nu staat het op één van de drukste plekken in de stad. Het centrum van vroeger is Centrum XL geworden en reikt nu van Haarlemmerbuurt tot Carré en van Centraal Station tot de Cornelis Schuytstraat. Hier werken inmiddels meer mensen dan op Schiphol en in de haven samen. Met daaronder veel mensen uit Amsterdam. Het centrum zal blijven groeien. Nog even en dan is het Rembrandtpark een tweede Vondelpark en komen mensen naar Amsterdam voor de Javastraat of Overhoeks.

Die groei gaat niemand stoppen. Niemand van ons wil meer die lege, armoedige binnenstad terug van de jaren zeventig en tachtig. Evenmin willen we dat de binnenstad het exclusieve domein wordt voor een handjevol superrijke toeristen. Waar elders in Nederland de economie krimpt en binnensteden langzaam leeg lopen, willen wij reuring, vitaliteit en dynamiek in een mooi, schoon Amsterdam. Een stad voor bewoners én bedrijven én bezoekers, hoofdstad van het land, een stad voor iedereen.

Dit opinieartikel van Marja Ruigrok fractievoorzitter VVD Amsterdam en Guus Bakker gemeenteraadslid D66 Amsterdam verscheen maandag 16 maart in Het Parool

Opinieartikel drukte Amsterdam